K5060 Scriptprogrammering med sed & awk – 3 dagar

Pris: 18.200 sek

OM

Sed står för Stream EDitor och är ett program som hanterar förändring av text med hjälp av scriptprogrammering. AWK är ett interpreterande programmeringsspråk som används för att behandla text genom tex sökning efter text i filer och rapportering baserat på textinnehållet i en datakälla. Med hjälp av sed och awk kan man hantera textinformation på ett effektivt sätt.

MÅL

Du lär dig behärska grunderna i skriptprogrammering med de kraftfulla verktygen sed och awk för att till exempel effektivisera ditt testarbete eller detaljer i ditt arbete som utvecklare.

MÅLGRUPP

Avancerade systemadministratörer i UNIX och Linux-miljö.
Utvecklare som vill effektivisera sitt utvecklingsarbete i UNIX och Linux-miljö.
Testtekniker som vill effektivisera sitt testarbete i UNIX och Linux-miljö.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper i tex C-programmering.

INNEHÅLL

Om Sed&Awk

 • Historik
 • Vart du hittar kodexempel
 • Allmänt om skillnaden mellan sed och awk

Hur fungerar sed&awk

 • Line editor
 • Kommandoradssyntaxen
 • Hur man använder sed
 • Hur man använder awk
 • Hur man använder sed och awk tillsammans

Att hantera reguljära uttryck

 • Vad är ett uttryck
 • Hur är ett reguljärt uttryck uppbyggt
 • Character classes
 • Meta characters
 • Alternativa operationer
 • Att gruppera operationer
 • Match
 • Replace

Skapa script med sed
Skapa script med awk