K2141 LDAP Fortsättningskurs – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

UTBILDNINGSMÅL

 • Att kunna migrera NIS till LDAP
 • Att förstå och behärska LDAP i e-postlösningar
 • Att förstå och behärska LDAP i en UNIX-miljö
 • Att behärska anpassning och drift av LDAP i en komplex driftmiljö
 • Att kunna skriva effektiva skript för en LDAP driftmiljö

MÅLGRUPP

Systemadministratörer som kan grunderna i LDAP och vill lära sig installera och
sätta upp en OpenLDAP-databas i en professionell driftmiljö.

FÖRKUNSKAPER

Förkunskaper motsvarande LDAP GRUNDKURS eller motsvarande.
Grundkunskaper i Perl.

INNEHÅLL

Hur man ersätter NIS

 • Om NIS
 • Scheman för Information Services
 • Migrering av information
 • pam_ldap
 • nss_ldap
 • OpenSSH, PAM och NSS
 • Auktorisation med PAM
 • Netgroups
 • Säkerhet
 • Automontera mappar
 • PADL Gateway för NIS/LDAP

LDAP och E-post

 • Hur man representerar användare
 • E-postklienter och LDAP
 • Agenter för Mail Transfer (MTAer)

LDAP och UNIX standardtjänster

 • Directory namespace
 • FTP/HTTP
 • Användarautentisering med Samba
 • FreeRadius
 • Host Resolve
 • Central Printer Management

LDAP interoperabilitet

 • Interoperabilitet eller integration
 • Directory Gateways
 • Cross-Platform autentisering
 • Distribuerade multivendor-system
 • Metakataloger
 • Push/Pull agenter för synkronisering mellan kataloger

LDAP Skriptning med Perl

 • Modulen Net LDAP
 • Connect, Bind, Search
 • Att använda Net LDAP LDIF
 • Att uppdatera LDAP Directory
 • Avancerad skriptning med Net LDAP