K2140 LDAP Grundkurs – 3 dagar

Pris: 18.200 sek

OM

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) är ett applikationsprotokoll som hanterar åtkomst till- och underhåll av katalogtjänster via ett internetprotokoll (IP).

MÅL

Att känna till LDAP, hur LDAP fungerar och dess olika modeller

Att behärska hur man installerar OpenLDAP

Att förstå hur man bör gå tillväga för att sätta upp en välfungerande policy för OpenLDAPs användning i den egna organisationen

Att behärska daglig drift av LDAP i en driftmiljö

 

MÅLGRUPP

Systemadministratörer som kan grunderna i LDAP och vill lära sig installera och
sätta upp en OpenLDAP-databas i en professionell driftmiljö.

FÖRKUNSKAPER GRUND

Grundläggande förståelse för hur en databas är uppbyggd.
Grundläggande kunskaper i Linux systemadministration.

INNEHÅLL

Introduktion till LDAP

 • Vad är LDAP
 • LDAPS olika modeller

Översikt LDAPv3

 • LDIF
 • Vad ett attribut är
 • Vad ett dc attribut är
 • Schemareferenser
 • Autentisering
 • Distribuerade kataloger
 • Standardiseringsarbete LDAP

OpenLDAP

 • Hur man laddar hem en OpenLDAP distribution
 • Mjukvarukrav
 • Hur man kompilerar OpenLDAP2
 • openLDAP klienter och servers
 • Konfigurationsfilen slapd.conf
 • ACL:er – listor för åtkomstkontroller

OpenLDAP – hur man bygger en bra företagspolicy

 • Sätt upp en lämplig utgångspunkt
 • Definiera schemat
 • Uppdatera slapd.conf
 • Starta slapd
 • Hur man lägger till entryn för Initial Directory
 • Grafiska editorer

Replikering, referenser, sökning och SASL

 • Best practises för att skapa kopior av databasen
 • Att distribuera LDAP directory
 • Avancerade sökmöjligheter
 • Hur man bestämmer en servers driftförutsättningar
 • Hur man skapar och anpassar schemafiler för slapd
 • SASL och OpenLDAP