K2320 SELinux Grundkurs – 3 dagar

Pris: 18.200 sek

OM

SELinux (Security Enhanced Linux) är en funktion inbyggd i Linux kärna som används för att implementera avancerade säkerhetslösningar för filer eller hårdvara. SELinux har utvecklats för att möjliggöra användandet av Linux i säkerhetskritiska system. Den här kursen lär ut grunderna i hur du som säkerhetsansvarig systemadministratör anpassar SELinux för ett högt skydd. Du behöver ha mycket avancerade kunskaper i både operativsystemets arkitektur och hantering av säkerhetsplanering för att kunna deltaga i den här kursen. Centralt för SELinux är att man delar upp områdena Policy och Enforcement i sin implementation.

MÅL

 • Installera och grundkonfigurera SELinux
 • Att behärska tekniken för hur man använder, administrerar och monitorerar SELinux
 • Att känna till hur SELinux policies och domäner fungerar
 • Att behärska konfiguration och hantering av SELinux Policies
 • Att självständigt kunna anpassa SELinux policies i en Linux driftmiljö

MÅLGRUPP

Systemadministratörer som vill lära sig behärska installation och anpassning av SElinux i en Linux driftmiljö.

FÖRKUNSKAPER

Kunskaper i Linux motsvarande professionell Linux systemadministratör med erfarenhet av daglig drift i Linux-miljö.

INNEHÅLL

Introduktion
Översikt över SELinux – termer och begrepp

 • Subjekt och Objekt
 • Security Contexts
 • Transienta och persistenta objekt
 • Åtkomstbeslut
 • Beslut om transition
 • Arkitektur

Installation och grundkonfiguration av SELinux

 • SELinux versioner
 • Installera SELinux
 • Vilka linuxdistributioner stöder SELinux
 • Installation
 • Att installera SELinux från Binary eller Source Packages
 • Att installera från Source

Hur man använder och administrerar SELinux

 • Systemets tillstånd och fininställningar (tuning)
 • Att kontrollera och styra SELinux
 • Rutiner för användning och administration av SELinux
 • Att monitorera SELinux
 • Felsökning av SELinux

Översikt över Policies och Policy Language i SELinux

 • SELinux Policy
 • Jämförelse av SELinux Source och Binary
 • Hur en SELinux Plicy Domain fungerar
 • Strukturen i SELinux Policy

Roll-baserad åtkomstkontroll

 • SELinux modell för rollbaserad åtkomstkontroll
 • Railroad Diagrams
 • Syntaxen i SELinux Policy
 • User Declarations
 • Rollbaserade deklarationer för åtkomstkontroll

Type Enforcement

 • SELinux modell för hantering av Type Enforcement
 • Deklarationer för Type Enforcement
 • Genomgång av ett exempel på Policy

Underordnade Policy Statements

 • Constraint Declarations
 • Övriga kontext-relaterade deklarationer
 • Flask-relaterade deklarationer

Att kundanpassa SELinux Policies

 • SELinux Policy Source Tree
 • Vanliga utmaningar med anpassningar av SELinux
 • Hur man använder SELinux Makefile
 • Skapa en SELinux användare
 • Anpassa Roller
 • Lägg till och hantera rättigheter
 • Hur man ger användare åtkomst till en existerande domän
 • Att skapa en ny domän
 • Hur man använder Audit2allow
 • Verktyg för hantering av policies