Kursschema Office Hösten 2017

Här hittar du öppna kurser på våra ständiga kursorter och på distans
Karlstad (K), Stockholm (S),Uppsala(U), Distansundervisning (D).
Kontakta oss för bokning på info@kompetensnavet.org eller
telefon 070 – 582 59 00

ÖPPNA KURSER I: Programvara för användare

 

KONTORSSVITER DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K10 LibreOffice Kontorssvit 8 6-8,12-14,
18-20S
 6-8,13-15,
16-17D
K9 Microsoft Office Kontorssvit 6 2-4,8-9,
10-11D
6-7,10-11
11-12K
ORDBEHANDLING DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K1013 Office Grundkurs 2013 2 8S 22K 5K 12S  3S  14D 5S 12K
K1014 Office Fortsättning 2013 2 10S 24K 7K 14S  10S  16D 7S 14K
K1020 LibreOffice Writer 3 10S 6S  10S  15K 6D
K0365 Office 365 för användare 1 22 S 12 S  17S 14K  5S
K1365 Office 365 för administratörer och superanvändare 2 29S 22S 23S 21S 14S
KALKYL DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K1113 Excel Grund 2013 2 9S 13S,20S  5S  21K 4S 11S
K1114 Excel Fortsättning 2013 2 11S 15S  10S  23K 5S
K1120 LibreOffice Calc 3 23S 13S   3S  8D 6K
PRESENTATION DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K1213 PowerPoint Grund 2013 2 8S 12S  17S  21S 5D
K1214 PowerPoint Forts 2013 2 10S 14S   19S  23S 7D
K1220 LibreOffice Impress 2 9S   19S 6K
BILDBEHANDLING DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K1110 Adobe Photoshop Grundkurs 2 1S   25K
K1131 Använd GNU GIMP för Windows 3 6K 17D  8S
K1150 Bildbehandling med digiKam 3  8D 12S   21K
DESKTOP PUBLICERING DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K1140 Adobe InDesign Grundkurs 2 17S  12D 18S
WEBBREDIGERING DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K1300 Adobe Dreamweaver GK 2 10S  1D 4K 12S
K1310 GNU Bluefish Grundkurs 2 1S  21D
WEBBPUBLICERING DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K1350 Webbpublicering med WordPress Grundkurs 3 27S  8K
K1360 Webbpublicering med Joomla! Grundkurs  2 10K  4S
K1370 Webbpublicering med Drupal Grundkurs  2  12D  4K  16S
E-POSTLÖSNINGAR DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K1410 Outlook 2013 2 13D 14S 6K
K1420 Evolution e-postlösning 2 23S 25S 12S
K1430 Scalix e-postlösning 3 19S 15K
K1450 Micro Focus Groupwise för användare 2  23D 19S 15K
ÄRENDEHANTERING DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K1500 GNU GPL Eventum Ärendehantering 2 4S 12S 23D 6K
K1510 OTRS Ärendehantering för användare 3 6S 10D 5S
BUGGRAPPORTERING DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K1520 Använda Bugzilla för buggrapportering 2 27S 25D 5S
PROJEKTSTÖD DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K1600 Microsoft Project 2013 2 10S 23D
K1610 Projektplanering med GNOME Planner 2 7S 13K
FILHANTERING DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K1710 Filhantering med Micro Focus FilR för användare 1 5S 10D 1S
KOLLABORATIONSVERKTYG DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K1810 Micro Focus Vibe för användare och webbredaktörer 3 19S 24D 5S
K1820 SharePoint Grundkurs för användare och webbredaktörer 3  30S  4D  21S
K1830 SharePoint 2013 för användare 1 24S  15S  23S  16S  7S
K1840 SharePoint för redaktörer 2  18S  19S  5S 8S  4S
OPERATIVSYSTEM FÖR ANVÄNDARE DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K1900 Linux virtuell Desktop för användare 3 4S 11D  8K
K1910 Windows för användare 3 11S 17D  14K 5S
ASSET MANAGEMENT FÖR ANVÄNDARE DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
8024 Managing Assets with Micro Focus ZENworks Asset Management 3 12S 24D   22K
MULTIMEDIA DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K1980 Multimediahantering med mediaspelaren VLC 2 19S 24D
OPEN SOURCE BOKFÖRINGSPROGRAM DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K1960 GnuCash Open Source bokföringsprogramvara 2 25S 3D    21K
OSINT – Open Source Intelligence DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K1990 OSINT – Open Source Intelligence 3  4U