K1220 LibreOffice Impress – 2 dagar

Pris: 7.800 sek

UTBILDNINGSMÅL

Kursen lär dig att använda LibreOffice Impress för att skapa intressanta presentationer. Du lär dig att illustrera ditt innehåll med hjälp av bilder och figurer. Du lär dig att skapa diagram, tabeller, organisationsscheman, bildövergångar och effektfulla animeringar.

MÅLGRUPP

Kursen är lämplig för dig som vill skapa professionella presentationer som slagkraftigt förmedlar dina budskap.

FÖRKUNSKAPER

Du bör ha datorvana.

Ingående komponenter:

 • Impress

Kursinnehåll

Grunder

 • Programfönstret
 • Anpassa snabbåtkomstfältet
 • Inställningar – Office Backstage
 • Hantera olika filformat
 • Skapa presentation
 • Infoga och ta bort bild
 • Bläddra mellan bilder
 • Hantera bildlayout
 • Spara, stänga och öppna presentation
 • Arbetslägen
 • Avsnitt
 • Teman
 • Sortera, kopiera och flytta bilder i bildsortering
 • Skriva ut presentation och åhörarkopior

Texter

 • Skriva, redigera, flytta och ta bort text
 • Formatera text och platshållare
 • Arbetsläget disposition
 • Infoga och anpassa punktlistor
 • Radavstånd
 • Stavning
 • Hämta format
 • Bildbakgrunden

Objekt

 • Ritverktyg
 • Infoga, byta och formatera figur
 • Flödesscheman och kopplingar
 • Flytta, kopiera, duplicera och skriva text i objekt

ClipArt och Bilder

 • Söka och infoga bilder från ClipArt och fil
 • Redigera bilder
 • Infoga WordArt-objekt
 • Verktyg för att hantera bilder
 • Bildbibliotek

Diagram

 • Infoga diagram
 • Redigera diagramdata
 • Infoga och utelämna rader och kolumner
 • Diagramverktyg
 • Diagrammallar

Tabeller

 • Infoga tabell
 • Hantera tabell
 • Ändra tabellutseende
 • Rita egen tabell

Smart Art

 • Infoga och redigera organisationsscheman, flöden m.m.