K2120 LibreOffice Base – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

OM

LibreOffice Base är en klientbaserad databashanterare i Open Source som implementerar en relationsdatabas och gör det möjligt att skapa en databas direkt på din desktop-klient i Windows-miljö.

MÅL

Att förstå vad en relationsdatabas är och hur tabeller, frågor, formulär och rapporter skapas. Att kunna skapa en relationsdatabas i OpenOffice Base som du hanterar från din desktop.

MÅLGRUPP

Du som behöver lagra data och kunna skapa rapporter från databaser.

FÖRKUNSKAPER

Du behöver inga förkunskaper.

INNEHÅLL

Introduktion

 • vad är en databas
 • starta programmet
 • öppna databas
 • programfönstret
 • ge kommandon
 • hjälpfunktionen
 • navigeringsfönstret
 • nytt gränssnitt i programmet
 • avsluta programmet
 • Genomgång av grunderna i Base
 • Databashantering av register
 • Skapa register
 • Lägga till poster
 • Arbeta med sortering
 • Arbeta med autofilter
 • Arbeta med formulär
 • Arbeta med tabell
 • Databasfunktioner