K1120 LibreOffice Calc – 3 dagar

Pris: 10.200 sek

UTBILDNINGSMÅL

Efter kursen kan du arbeta effektivt med LibreOffice Calc grundläggande funktioner. Du kan skapa kalkyler med tydlig formatering. Du kan presentera dina kalkyler med utskrifter och diagram.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Calc för att kunna skapa och redigera kalkyler.

FÖRKUNSKAPER

Du bör ha datorvana.

Ingående komponenter:

 • Base
 • Calc

Kursinnehåll

 • Snabbgenomgång av grunderna i Calc.
 • Formler
 • Funktionsguiden.
 • Formatera
 • utskrifter och tabeller.
 • Hantera utskrifter i Calc.

Kursinnehåll

Grunder

 • programfönstret, anpassa verktygsfält
 • flytta markören, markeringsmetoder
 • inmatning och redigering av cellinnehåll
 • kopiera och flytta
 • skapa serier med autofyll
 • infoga och ta bort rader eller kolumner
 • spara, stänga och öppna arbetsbok

Beräkningar

 • skapa egna formler
 • autosumma
 • prioriteringsceller
 • kopiera och redigera formler
 • relativa och absoluta referenser

Format

 • justera celler
 • tal-, tecken och datumformat
 • kopiera format, autoformat
 • kolumnbredd och radhöjd
 • kantlinjer och fyllning
 • skydda celler

Utskriftsformat

 • förhandsgranska
 • utskriftsområde
 • skapa och ta bort sidbrytning
 • anpassa sidhuvud och sidfot
 • ändra marginaler
 • liggande orientering
 • skriva ut stödlinjer
 • markera rader och kolumner överst

Tredimensionell kalkyl

 • infoga/ta bort kalkylblad
 • döpa om kalkylblad
 • flytta och kopiera kalkylblad
 • flytta kalkylblad mellan arbetsböcker
 • bevara kolumnbredd vid kopiering
 • länka formler mellan kalkylblad
 • gruppering av kalkylblad

Diagram

 • skapa diagram med diagramguiden
 • skapa diagram med kortkommando
 • byta diagramtyp, diagramalternativ
 • formatera diagramyta, serier, rubrik, skala
 • ändra källdata
 • infoga nya serier och ta bort serier
 • ta bort diagram

Listor

 • riktlinjer för listor
 • låsa rad och kolumnrubrik
 • sortera lista och sortera i flera nivåer
 • sortera i flera nivåer
 • urval med autofilter, anpassa autofilter
 • verifiering