K1020 LibreOffice Writer – 3 dagar

Pris: 10.200 sek

UTBILDNINGSMÅL

Kursen lär dig att skapa och redigera texter. Att formatera, flytta, kopiera och hantera listor, tabeller och tabulatorer. Att infoga bilder och webbfunktioner i dokument.

MÅLGRUPP

Kursen är lämplig för dig som vill lära dig grunderna i LibreOffice Writer för att effektivt skapa tilltalande och professionella brev, PM och andra textdokument.

FÖRKUNSKAPER

Du bör ha datorvana.

Ingående komponenter:

 • Base
 • Writer
 • Macros

Kursinnehåll:

Grunder

 • Programfönstret – nytt användargränssnitt
 • Genomgång av nya arbetssättet
 • Snabbåtkomstfältet
 • Inställningar

Hantera dokument

 • Nytt filformat
 • Skapa, öppna, spara dokument
 • Skriva text
 • Olika visningslägen
 • Växla mellan dokument

Redigera text

 • Markera, infoga, korrigera och ta bort text
 • Flytta och kopiera text
 • Ångra
 • Stavningskontroll, grammatik
 • Autokorrigering
 • Byggblock
 • Smarta etiketter

Teckenformat

 • Byta teckensnitt, storlek
 • Stil och färg
 • Färgöverstrykning
 • Återställa och kopiera teckenformat
 • Snabbformatering

Styckeformat

 • Justera text, indrag
 • Radavstånd
 • Tabbar
 • Skapa punktlistor och nummerlistor
 • Gallerier med teman för enhetlig formatering

Utskriftsformat

 • Förhandsgranska och skriv ut
 • Förhandsgranskning i realtid
 • Ändra marginaler, liggande format
 • Sidnumrering, sidhuvud, sidfot

Bilder

 • Infoga och redigera bild från fil
 • Infoga och redigera bild från ClipArt

Tabbar

 • sätta vänster-, höger- och decimaltabbar
 • flytta och ta bort tabbar

Tabeller

 • Skapa tabeller
 • Använda teman
 • Formatera tabeller