K5050 Bash programmering – 3 dagar

Pris: 18.200 sek

OM

Bash är ett skalprogram, ett interpreterande kraftfullt programmeringsspråk.

MÅL

Du lär dig behärska grunderna i bash skalprogrammering. Efter genomgången kurs har du färdigheter i att läsa och förstå skalprogram samt behärskar att skriva egna skript. Vidare har du lärt dig de viktigaste skillnaderna mellan bash och Kornshell och vet när du har bäst nytta av vilken editor.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig skalprogrammering i bash. För att ha bästa behållaning av kursen är det lämpligt att du har viss vana av att arbeta i en UNIX-miljö.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper i tex C-programmering.
Grundläggande kunskaper i  UNIX.

INNEHÅLL

Genomgång av grundläggande funktioner i bash

 • alias
 • variabler
 • funktioner
 • reserverade ord
 • inbyggda kommandon
 • omdirigering
 • job kontroll
 • syntax
 • parameteröverföring
 • aritmetik
 • vilkorssatser
 • returvärden

Skapa skript som kan läsas av kommandotolken
Att använda grundläggande skriptelement
Utför grundläggande skriptoperationer som innehåller variabler
– Övning : Hur man använder enkla operationer med variabler
– Övning : Producera utdata från ett skript

Utveckla skript som läser indata från användaren
– Övning : Läs indata från användaren

Använd kommandoersättning
– Övning : Hur man använder operationer som utnyttjar“Command Substitution”

Använd aritmetiska operationer
– Övning : Hur man använder aritmetiska operationer

Att använda kontrollstrukturer
Skapa grundläggande hopp med hjälp av kommandot if
– Övning : Använd kommandot if

Bygg multipla hopp med hjälp av villkorsfunktionen case
– Övning : Hur man använder kommandot case

Skapa loopar genom att använda kommandona while och until
– Övning : Hur man använder kommandona while och until

Bearbeta listor med hjälp av for
– Övning : Hur man använder for-loopen

Hur man avbryter bearbetningen av en loop
– Övning : Arbeta med att avbryta en loop och fortsätta en loop

Att använda avancerade skriptprogrammeringstekniker
Hur man effektivt använder kommandotolkens funktionalitet
– Övning : Arbeta med kommandotolkens funktioner

Läsoperationer med getopts
– Övning : Hur man använder kommandot getopts

Nyttiga kommandon att använda i kommandotolken
Kommandona awk, cat, cut, date och echo
Kommandona grep och egrep
Kommandona sed, test och tr

Jämförelse mellan bash och Kornshell

Övningar som visar skillnaden mellan bash och Kornshell

 • Övning History Completion
 • Övning Rebindable Command Line Editing
 • Övning Co Processer
 • Övning List Variables
UTBILDNINGSMÅL
Du lär dig behärska grunderna i programmering med PerlMÅLGRUPP
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig programmera med det kraftfulla programspråket Perl.FÖRKUNSKAPER
Grundläggande kunskaper i tex C-programmering.INNEHÅLL – 3 dagar

Introduktion

Programstruktur

Satser

Uttryck

Villkor

Loopar

Subrutiner

Scope

Packages

Moduler

Datatyper

Strängoperationer

Listoperationer

Konverteringar

Skalärer

Listor

Hashar

Operatorer och funktioner

Strängar

Aritmetik

Jämförelser

Reguljära uttryck

Subrutiner

Anrop

Parametrar

Returvärden

Filhandtag

Filer

Databasintegrering

DBI

Hur du kopplar upp dig mot databas

Hur du exekverar SQL-kod

Hur du hämtar resultat

Processhantering

Fork, exec, system

Pipeopen

Wait

Returstatus

Signalhantering

Objektorientering

Bless

Objekt

Klasser

Metodanrop

Konstruerare

Destroy