K2060 Molntjänster och säkerhet – hur påverkar GDPR våra IT-lösningar – 1 dag

OM

Utbildningsdagen består av flera olika block där det första blocket är en översiktlig genomgång av vad GDPR innebär för förändringar i förhållande till dagens regelverk. Nästa block innehåller en beskrivning av hur praktiskt arbete med implementeringen av GDPR kan gå till, hur samverkan mellan IT-avdelningen och övriga organisationen blir smidig och deltagarna förses med praktikfall ur verkligheten. Dagen avslutas med ett antal diskussionsfrågor utifrån de utmaningar som den organisationen kommer att ställas inför. Utbildningen har ett fokus på de aspekter som är specifika för offentlig sektor, offentlig sektors molntjänstlösningar och hur IT-avdelningen påverkas av omställningen till nya dataskyddsförordningen.
Utbildare är två affärsjurister från ett juridikföretag och en IT-specialist, samtliga medlemmar i Cloud Security Alliance.

MÅL

Efter avslutad kursdag har du fått en god inblick i hur dina molntjänstlösningar påverkas av nya dataskyddsförordningen och vilka åygärder du behöver vidta på IT-avdelningen för att följa den då den skall vara genomförd i maj 2018.

MÅLGRUPP

Du som fattar beslut om processen för att anpassa din organisations IT-lösning i molnet till den nya
dataskyddsförordningen, du som skall fatta beslut om att flytta din IT-lösning till molnet och behöver veta hur det påverkar din IT-säkerhet. Kursen riktar sig också till dig som skall starta ett projekt, börja arbeta med planering inför införandet eller helt enkelt vill skaffa dig en inblick i vad den nya dataskyddsförörordningen innebär och vilka IT-åtgärder samt juridiska perspektiv IT-avdelningen behöver ta hänsyn till och som nu varje organisation kommer att behöva vidta.

FÖRKUNSKAPER

Inga särskilda förkunskaper behövs.

INNEHÅLL

09.15 – 09.30 Registrering och kaffe
09.00 – 09.30 Inledning
09.30 – 10.15. Block ett – Genomgång av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR)
10.15 – 12.00 Block två – Specifika frågeställningar för IT-avdelningen när det gäller molntjänster
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Block tre – Hur går implementeringen av GDPR till i praktiken och hur påverkas IT-avdelningen?
15.00 – 16.30 Block tre fortsättning – Frågeställningar utifrån de utmaningar som IT-organisationen kan ställas inför
16.30 – 17.00 Summering – Dagen avslutas med en summering vad GDPR innebär samt vilka de stora frågeställningarna och utmaningarna är vid implentering av förordningen