K4212 ITIL Lifecycle – 3 dagar

Pris: 28.200 sek

OM

När du har genomfört ITIL Foundation och lyckats med certifieringen för den har du möjlighet att bygga vidare på dina kunskaper i ITIL genom att fortsätta studera på nästa nivå – ITIL Intermediate.

Kursen genomförs på engelska och använder de engelska termerna för att på bästa sätt göra dig redo för att lyckas med certifieringen. På certifieringen är alltid samtliga termer på engelska.

MÅL

Kurserna avslutas med valfri certifiering. Certifieringen ger, beroende på vilken kurs du väljer ITIL-poäng. De poängen har du rätt att addera till redan tidigare tagna ITIL-poäng för att slutligen uppnå certifieringen ITIL-Expert.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som genomfört ITIL Foundation och lyckats med certifieringen för den samt nu vill bygga vidare på dina kunskaper i ITIL genom att fortsätta studera i något av våra separata spår inom Lifecycle.

FÖRKUNSKAPER

Certifikat ITIL Foundation.

INNEHÅLL

Service Lifecycle:

Här utgår vi från respektive livscykel och gör en noggrann analys av alla nödvändiga delar inom livscykeln enligt de livscykelfaser ITIL avbildar och som räknas upp nedan. Livscykelfaserna vi arbetar igenom presenteras nedan. Om du önskar få mer detaljerad information berättar vi gärna, kontakta oss på 070 – 582 59 00.

  • Continuous Service Improvement
  • Service Design
  • Service Operation
  • Service Strategy
  • Service Transition

Kurserna innehåller teori och praktiska övningsuppgifter som varvas under kursdagarna.

Kompetensnavets lärare på kursen är certifierade ITIL-experter.