K4211 ITIL Foundation – 3 dagar

Pris: 28.200 sek

OM

Den här kursen förbereder dig för att certifiera dig i ITIL.

Företagsanpassning – kursen anpassar vi gärna till just din organisation och du kan då sända en större grupp som jobbar tillsammans. Kontakta oss för mer information.

Kursen genomförs på engelska och använder de engelska termerna för att på bästa sätt göra dig redo för att lyckas med certifieringen. På certifieringen är alltid samtliga termer på engelska.

MÅL

Kursen skapar grundläggande förståelse för ITIL samt förbereder för certifiering.

Kursen är certifieringsgrundande och syftar till att ge grundläggande kunskaper i och förståelse för vad ITIL är, vilka komponenter (processer, roller och funktioner) som ingår samt vad som avses med tjänsteperspektiv i leverans.

MÅLGRUPP

Alla som jobbar i en IT-organisation eller som beställare av IT-tjänster.

FÖRKUNSKAPER

Inga särskilda förkunskaper behövs.

INNEHÅLL

ITIL Foundation är den grundläggande kursen inom Service Management och ITIL.

I kursen kommer du att lära dig:

  • service management in practice (understanding)
  • service lifecycle (understanding)
  • key principles and models (understanding)
  • generic concept (awareness)
  • selected processes (awareness)
  • selected roles (awareness)
  • selected functions (awareness)
  • technology and architecture (awareness)
  • ITIL® qualification model (awareness)

 

Efter genomgången kurs är du väl förberedd för certifieringen.

Certifieringen ger dig förutsättningar för att studera vidare och fortsätta utvecklas inom ITIL via de fördjupningskurser som finns.