K4032 PRINCE2 Practitioner – 3 dagar

OM

Kursen är en fortsättningskurs där du som deltagare får vidareutveckla dina kunskaper i ramverket PRINCE2. Du använder dig också av dina grundläggande kunskaper i PRINCE2 för att arbeta fram praktiska fungerande exempel på hur ramverket skall användas då det gäller projektledning och projektstyrning. Den här kursen ges på svenska.

MÅL

Kursen är certifieringsgrundande för certifikatet PRINCE2 Practitioner.

MÅLGRUPP

Kursen är riktad till dig som har tagit certifikatet PRINCE2 Foundation och vill vidareutveckla dina kunskaper inom området projektledning och just ramverket PRINCE2.

Kurse n riktar sig till flera olika roller inom ett projekt – du kanske är projektledare redan nu eller en blivande projektledare, beställare av projekt eller skall arbeta som en resurs i ett projekt där metoden PRINCE2 används som ramverk för styrning och ledning.

FÖRKUNSKAPER

Certifikat PRINCE2 Foundation.

INNEHÅLL

Detta är en fortsättningskurs på PRINCE2 Foundation där vi går igenom både teoretiska och praktiska moment så att du lär dig att praktiskt använda ramverket med målet att ta certifikatet PRINCE2 Practitioner.

Kontakta oss på Kompetensnavet, 070 – 582 59 00, så går vi igenom mer i detalj vad du behöver lära dig för att ta ett certifikat PRINCE2 Practitioner och hur kursen hjälper dig nå det målet.