K4031 PRINCE2 Foundation – 3 dagar

OM

Du lär dig grunderna i projektstyrning. På kursen varvas teoretiska och praktiska övningar. Efter genomgången kurs kan du arbeta effektivt i ramverket PRINCE2. Den här kursen ges på svenska.

MÅL

Kursen är certifieringsgrundande för certifiering i PRINCE2.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till personer som vill utveckla en detaljerad förståelse för PRINCE2 i syfte att effektivt delta i projekt utifrån ramverket.

FÖRKUNSKAPER

Inga särskilda förkunskaper behövs. Vi kommer att leverera ett material för självstudier innan kurs, materialet använder du för att innan kursen sätta dig in i grunderna till det vi kommer att gå igenom.

INNEHÅLL

Begrepp
Projektprocessbeskrivning
Riskhantering – metoder
Att organisera projekt
Att styra projekt