K4510 Förvaltningsstyrning – 3 dagar

Pris: 28.200 sek

oM

Kursen beskriver hur man framgångsrikt arbetar med systemförvaltning.
Kursen innehåller ett praktiskt övningsexempel,
teori varvas med praktik i form av gruppövningar.
Kursen kan även anpassas så att en modell för förvaltningsstyrning som redan används  i  er organisation tas in i kursen som ett övningsexempel. Vid behov kan kursens fyra dagar sprids ut över en kalenderperiod.

Mål

Efter genomgången kurs har du lärt dig förstå systemförvaltningsprocessen och kan använda den i praktiken i din organisation.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med systemförvaltningeller skall börja arbeta inom området och vill skaffa dig en grundläggande förståelse för ämnet och hur man faktiskt tillämpar systemförvaltning i praktiken.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper behövs men vi rekommenderar att du ubdersökt din egen organisations befintliga systemförvaltningsprocess om en sådan finns dokumenterad.

Innehåll

Vad är systemförvaltning?
Rollen som systemförvaltare
Andra roller i förvaltningen och deras ansvar
Processer att arbeta med ur ett systemförvaltningsperspektiv
Systemutveckling och test
Superusers
Systemadministration
Planering
 • 3 år
 • 1 år
 • Budget
  • IT förvaltning
  • IT drift
  • Projekt
  • Verksamhetsbudget
Förvaltningscykeln
SLA:er
Governance