Infrastruktur

Här gäller Kompetensnavets Flergångskort

Linux Operativsystem Open Source

K2010 CentOS Grundkurs – 2 days
K2011 CentOS Fortsättning – 2 days
K2020 Debian System Administration Grundkurs – 2 days
K2021 Debian Fortsättningskurs – 2 days
K2030 Ubuntu System Administration Grundkurs – 2 days
K2031 Ubuntu Fortsättning – 2 days

cloud computing

product-icon-osc72OpenStack Cloud

SOC201v9 — OpenStack Administration with SUSE OpenStack Cloud – 2 days

storage72Software-defined Storage

SES201v5 – SUSE Enterprise Storage 5 Administration – 2 days
SES211v5 – SUSE Enterprise Storage 5 Deployment – 2 days
SES301v5 – SUSE Enterprise Storage 5 Advanced Administration – 2 days

product-icon-sles72Enterprise Linux

suse linux enterprise server

SLE200 – Transitioning to SUSE Linux Enterprise 15 – 1 day
SLE201v15 – SUSE Linux Enterprise Server 15 Administration – 4 days
SLE201v12 – SUSE Linux Enterprise Server 12 Administration – 4 days
SLE221- SUSE Linux Enterprise Server 12 for SAP Applications – 2 days
SLE301 – SUSE Linux Enterprise Server 12 Advanced Administration – 5 days
3115 – SUSE Linux Enterprise 11 SP2 Fundamentals – 3 days
3116 – SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 Administration – 5 days
3117 – SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 Management – 5 days
3124 SUSE Linux Enterprise Server 12 Administration – 5 days
3126 – What’s New in SUSE Linux Enterprise Server 12  – 2 days
3134 – SUSE Linux Enterprise Server 11 for SAP Application Administration – 4 days
SLE341 – Securing SUSE Linux Enterprise Server 12 – 5 days
SLE342 – Administering SSSD on SUSE Linux Enterprise Server 12 – 2 days

mission-critical_72x72Mission-Critical Computing

SLE321 – High Availability Clustering with SUSE Linux Enterprise 12 – 3 days
SLE141 — SUSE Linux Enterprise Live Patching 12 Administration – 4 hours

product-icon-man72IT Infrastructure Management

SMGR201 – SUSE Manager 3 Administration – 3 days

product-icon-caas-platform_72x72As a Service Solutions

CAAS101v3 — Introduction to SUSE CaaS Platform v3 – 3 days
CAAS101 — Introduction to SUSE CaaS Platform – 2 days

Virtualisering

K2510 Virtualisering med KVM – 2 days
K2520 Virtualisering med VirtualBox – 2 days
K2530 Virtualisering med XEN – 1 days
K2540 VMware 6.0 FastTrack – 5 days
K2550 VMware 6.0 Install, Configure and Manage course – 5 days
K2560 VMWare Operators Course – 2 days
K2580 VMWARE 6.x TROUBLESHOOTING – 4 days
VMware vSphere: Design Workshop [V5.x] – 3 days
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V5.5] – 5 days

MAC OS X

K0101 El Capitan OS X Support Essentials 10.11 – 3 days
K0201 Yosemite OS X Server Essentials – 3 days
K0202 MAC OS X El Server – 3 days

IBM system administration

KWM209G IBM MQ V8 System Administration – 3 days
KWM212G IBM MQ V8 Advanced System Administration – 4 days

Nätverk

K3001 Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks, Part 1 v1.2 – 5 days
K3002 Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks, Part 2 v1.2 – 5 days
K3010 Deploying Cisco Service Provider Network Routing v1.2 – 5 days
K3011 Deploying Cisco Service Provider Network Advanced Routing v1.2 – 5 days
K3020 Designing for Cisco Internetwork Solutions v3.0 (C-DESGN)
K3030 Implementing Cisco IP Routing v2 – 5 days
K3035 Implementing Cisco Service Provider Next Generation EDGE Network Services v1.2 – 5 days
K3040 Configuring BGP on Cisco Routers v4.0

Nätverksprotokoll

K2610 Konfigurera nätverksprotokollet SSH – 2 days

applikationsprotokoll

K2140 LDAP Grundkurs – 3 dagar
K2141 LDAP Fortsättningskurs – 2 dagar

Nätverksprodukter

K2680 Mjukvarubaserad brandväggslösning med Iptables – 2 dagar

lagring och säkerhetskopiering

K2710 Lagring och säkerhetskopiering med Partimage Open Source – 2 dagar
Managing HP 3PAR StoreServ I – 3 dagar
Managing HP 3PAR StoreServ II – 2 dagar

Databaser

Microsoft Access – 3 dagar
K2113 Microsoft Access 2013 – 3 dagar
K2113 Microsoft Access 2013 Fortsättningskurs – 3 dagar
K2120 LibreOffice Base – 2 dagar
K2130 Grundkurs MySQL – 3 dagar
K2131 MariaDB – 3 dagar

Driftstöd

3078 Fundamentals of Micro Focus eDirectory 8.8 – 5 dagar
K2210 Nagios – 2 dagar
8008 PlateSpin Workload Management Administration – 2 dagar

Micro focus/Novell

3067 Micro Focus eDirectory Design and Implementation: eDirectory 8.8 – 3 dagar
3082 Micro Focus Open Enterprise Server for NetWare Advanced Administration – 5 dagar
3088 Administering Micro Focus OES 2 for Linux – 5 dagar
3089 Implementing OES 2 for Linux – 5 dagar
3090 Deploying OES 2 for Linux – 5 dagar
3091 Identity Manager 3.5 Administration – 5 dagar
3108 ZENworks 10.3 Configuration Management ZENworks – 5 dagar
3111 NetWare to Open Enterprise Server 2 for Linux Bootcam – 5 dagar
3113 Upgrading to and Exploring New Features in Micro Focus ZENworks 11 Configuration Management – 3 dagar
3114 Micro Focus ZENworks 11 Configuration Management Administration – 5 dagar
3119 Open Enterprise Server 11 Administration – 3 dagar
3120 ZENworks 11 SP3 Configuration Management Administration – 4 dagar
3123 GroupWise 2014 Administration – 4 days
8004 Micro Focus ZENworks 10 Configuration Management Advanced Administration – 5 dagar
8014 SLES 11: Manage Virtualization with Xen – 3 dagar
8015 Managing Assets with Micro Focus ZENworks 10 Asset Management – 3 dagar
8018 Migrating from NetWare to Micro Focus Open Enterprise Server 11 – 3 dagar
8022 Micro Focus Vibe 3.3: Administration Fundamentals – 2 dagar
8023 ZENworks Mobile Management Administration – 2 dagar
8209 Sentinel Log Manager 1.1 – 3 dagar
8250 Micro Focus Operations Center: Administration – 4 dagar
8329 Advanced Scripting for SecureLogin 7 – halv dag
8510 ZENworks Application Virtualization – 2 dagar
8517 Configuring and Deploying Patch Management with Micro Focus ZENworks 11 Configuration Management – 4 hours
8519 ZENworks Full-Disk Encryption Administration and Troubleshooting – 1 day
8522 Service Desk: Service Management – 3 days
8555 GroupWise 2012 Advanced Administration – 4 days
8716 ZENworks Application Virtualization 10 – 2 days
8717 Filr Administration – 2 dagar
8720 File Management Suite – eDirectory – 2 dagar
8721 File Management Suite – Active Directory – 2 dagar
8722 ZENworks Reporting 5: Administration – 4 timmar
8723 ZENworks Reporting 5: Building Reports – 4 timmar
8725 Introduction to iPrint Mobile – 4 timmar
8726 Moving to Micro Focus GroupWise 2014 – 2 dagar
8727 Deploying Micro Focus Open Enterprise Server 11 for Linux – 4 dagar

Micro focus/NetIQ

3109 Identity Manager 4 Administration – 5 dagar
3110 Identity Manager 4 Advanced Edition: Customization and Roles – 5 dagar
3127 NetIQ Identity Manager 4.5 Engine Implementation and Administration – 4 dagar
3128 NetIQ Identity Manager 4.5 Application Implementation, Administration and Governance – 4 dagar
3147 NetIQ Identity Manager 4.5.4 Engine Implementation and Administration – 4 dagar
3148 NetIQ Identity Manager 4.5.4 Application Implementation, Administration and Governance – 4 dagar
3149 NetIQ Identity Manager 4.5.4 Customization and Roles – 4 dagar
8337 Sentinel 7.1 Administration – 4 dagar

Säkerhet

K2310 Hardening Linux – 3 dagar
K2320 SELinux Grundkurs – 3 dagar

Microsoft Windows

K10961 Windows PowerShell – 5 day
K10964 System Center 2012 R2 Operations Manager – 4 day
K10965 System Center 2012 R2 Service Manager – 5 day
K10972 Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server – 5 day
K10981A Infrastructure Provisioning with System Center Virtual Machine Manager – 5 day
K20334A Core Solutions of Skype for Business 2015
K20246 Monitoring and Operating a Private Cloud – 5 days
K20247 Configuring and Deploying a Private Cloud – 5 days
K20488B Developing Microsoft SharePoint® Server 2013 Core Solutions
K20331 Core Solutions of Microsoft® SharePoint® Server 2013 – 5 days
K20336 Core Solutions of Microsoft® Lync® Server 2013 – 5 days
K20341 Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013 – 5 days
K20346 Managing Office 365 Identities and Services – 5days
K20409 Server Virtualization with Windows Server Hyper-V® and System Center – 5 days
K20410 Installing and Configuring Windows Server® 2012 – 5 days
K20411 Querying Microsoft SQL Server® – 5 days
K20412 Configuring Advanced Windows Server® 2012 Services – 5 days
K20417 Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 – 5 days
20461D Microsoft SQL Server 2012/2014 Querying – 5 dagar
20462D Microsoft SQL Server 2012/2014 Administering – 5 dagar
K20462 Administering Microsoft® SQL Server® Databases – 5 days
20463D Microsoft SQL Server 2012/2014 Data Warehouse – 5 dagar
20464D Microsoft SQL Server 2012/2014 Developing del 1 – 5 dagar
20465D Microsoft SQL Server 2012/2014 Designing Data Solutions – 3 dagar
K20466 Implementing Data Models and Reports with Microsoft® SQL Server® – 5 days
K20532 Developing Microsoft Azure Solutions – 5 days
K20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions – 5 days
K20689 Upgrading Your Skills to MCSA Windows® 8 – 3 days
K20697-1 Course – Installing and Configuring Windows 10 – 5 days
K20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services – 5 days
20762A Microsoft SQL Server 2012/2014 Developing del 2 – 4 dagar
55119A Microsoft SQL Server 2012/2014 Reporting Services – 3 dagar
10747 Administering System Center 2012 R2 Configuration Manager – 5 dagar
K2410 Windows 7 & Internet Explorer 9 – 2 dagar
K2420 Installing and Configuring Windows 7 Client – 3 dagar
K2430 Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services – 5 dagar
K2440 Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure – 5 dagar
K2450 Planning for Windows Server 2008 Servers – 3 dagar
K2460 Designing a Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure and Services – 5 dagar
K2470 Deploying Windows 7 using MDT 2010 – Lite Touch Mikael Nyström Labcenter – 2 dagar