K1990 OSINT – Open Source Intelligence – 3 dagar

Pris 18.200 SEK

Om kursen
Den här kursen ger dig kunskaper i att med hjälp av så kallade OSINT, öppna källor på internet söka information på nätet.De verktyg vi använder på kursen är alltså öppet tillgängliga på internet i motsats till de kommersiella verktyg som finns på marknaden.

Mål

Efter avslutad utbildning har du uppnått kunskaper och fått inblick i vilka öppet tillgängliga verktyg som finns för att söka information på nätet. Du har också fått kunskap om strategier och arbetsmetodik, hur man bör ”tänka” och gå tillväga för att finna den information man söker även i situationer där informationsdistributören velat dölja spår eller källor.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som i din yrkesutövning har behov av att sammanställa information från olika öppna källor på internet. Din yrkesroll kan vara till exempel journalist eller forskare, kanske är du anställd inom försvaret eller polisväsendet. Vår lärare har djup erfarenhet och kunskap från informationsinhämtning i liknande roller. Kursen är också till stor hjälp för dig som arbetar med att spåra hackare.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper behövs. Du kommer att få all nödvändig kunskap om strategiska metoder för informationsinhämtning på kursen.

Innehållsöversikt

Introduktion
Effektiva söksträngar
Validering och källkritik
Loggning och sökstrategier
Övervakningstekniker för sociala media
Metadata
Deep web/ dark web