Avropsberättigade – såhär fungerar ramavtalet IT-utbildning

Kammarkollegiets ramavtal IT-utbildning levererar utbildningstjänster till myndigheter, universitet och skolor, kommuner och landsting samt offentlig sektors bolag.

Kompetensnavet har förtroendet att vara utvalda som ramavtalsleverantör på Kammarkollegiets ramavtal.

Kompetensnavet tilldelades ramavtalet redan i augusti 2015, avtalet trädde i kraft 12 maj 2016, detta efter en lång överprövningsprocess som passerade samtliga tre instanser, Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

Avtalet innehåller fyra IT-utbildningsområden:

Programvara
Systemutveckling
Ledning och styrning
Infrastruktur

Du kan enkelt se hela vårt schemalagda utbud inom dessa IT kompetensområden, via knappen Kurser ovan.
Exempel på vilken typ av kurser som hör till respektive rubrikområde:

Direkt till våra kurser i Programvara (exempel Windows 10 eller Photoshop)

Direkt till våra kurser i Systemutveckling (exempel Puppet eller Sharepoint-utveckling)

Direkt till våra kurser i Ledning och styrning (exempel ITIL Foundation eller Risk Management för IT-avdelningen)

Direkt till våra kurser i Infrastruktur (exempel VMWare eller Cisco för IT-tekniker)
Dessutom kan du avropa tjänster för Kompetenskartläggning och Kompetensförvaltning för de som arbetar med IT i offentlig sektor och tex planerar ett kompetenslyft eller en bred kompetenshöjning där man vill inventera och följa upp en hel grupps kompetensutveckling.

Du som avropsberättigad aktör inom offentlig sektor kan avropa flera typer av utbildning, öppna kurser, kundanpassade kurser och färdigpaketerad utbildning som är avsedd för självstudier.

Välkommen att kontakta oss på 070 – 582 59 00 eller epost info@kompetensnavet.org om du vill veta mer eller beställa kurs enligt ramavtalets avropsregler på Kammarkollegiets ramavtal IT-utbildning.

En ny flik öppnas för inloggningen.

Logga in på Kompetensnavet.org

Läs hela ramavtalet på Kammarkollegiets webbplats avropa.se

http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/it-tjanster-ovrigt/it-utbildning/