K4410 Lean IT Foundation – 2 dagar

Pris: 19.950 sek

inklusive Certifiering

Om kursen

Lean IT är förlängningen av Lean Management för produktionsindustri, tillämpad på leverans av IT-tjänster.
Kursen är förberedande för- och kan kompletteras med – certifiering i Lean IT Foundation med ett särskilt certifieringsprov.
Kursen är den första i ordningen av tre, de övriga kurserna är Lean Leadership respektive Kaizen Lead, ges på begäran.
Kursen genomförs på svenska, men med engelsk terminologi för att underlätta certifieringen.

Mål

Du lär dig grunderna inom Lean och hur du kan använda dem inom IT.
Kursen kommer också att belysa utmaningar och möjligheter i implementation av arbetsmetoder baserat på Lean-IT.
Efter genomgången kurs kan du komplettera med att certifiera dig så att du får ett bevis på dina kunskaper inom Lean IT.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetarar i en IT-organisation, oavsett roll, eller i rollen som beställare av IT-tjänster.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper behövs. Detta är en grundkurs.

Innehåll

Kursens innehåll följer den syllabus som är ackrediterad av APMG och leder alltså därför till certifiering.

Under kursen arbetar du igenom koncept utifrån ett IT-tjänsteperspektiv:

 • IT-leverans – Värdedefinitionen
 • Att dentifiera ”Waste” – på svenska – de tre formerna av slöseri
 • 5 s
 • Kaizen
 • Push/Pull-system
 • Flöde (continuous och one-piece)
 • Mappning av värdeflöde
 • Resursnyttjande och balansering av arbetsflöde
 • Visual Management (synliggöra och transparens)
 • DMAIC
 • SIPOC
 • Kanban-tavlor