Systemutveckling

Här gäller Kompetensnavets Flergångskort

För de av nedanstående kurser som har en bok avbildad i sin beskrivning gäller att på de kurserna använder vi just den boken som kursmaterial.

Shell-Programmering och programmeringsspråk

K5010 Java Grundkurs – 3 dagar
K5020 Java Threading – 3 dagar
K5030 Grundkurs i C-programmering – 4 dagar
K5040 Objektorienterad programutveckling med C++ Grundkurs – 3 dagar
K5050 Bash shell programmering – 3 dagar
K5060 Scriptprogrammering med sed & awk – 3 dagar
K5070 Programmera i Perl – 3 dagar

Utvecklingsverktyg GNU Open Source

K5110 Debugga med GNU DDD – 1 dag
K5120 Grundläggande versionshantering med GNU CSSC – 1 dag
K5230 Versionshantering med GNU Subversion – 2 dagar
K5240 Software Configuration Management med GNU RCS – 2 dagar
K5250 Puppet 4 Fundamentals – 3 days

IT-ARKITEKTUR

K5712 Praktisk tillämpning av TOGAF som ramverk – 3 dagar

TEST

K5480 Agil testning – 2 dagar

AGILa UTVECKLINGSMETODER

K5900 SAFe ® : Certified Scaled Agilist – 2 dagar
K5910 SCRUM Master Certification – 2 days

KRAVHANTERING

K5600 IREB Foundation – 3 days
K5610 Requirements Management Fundamentals – 3 days

MOLNTJÄNSTUTVECKLING

K5591 Molntjänstutveckling med Google Apps Engine – 3 dagar

UTVECKLING AV MOBILA APPLIKATIONER

K5582 Applikationsutveckling på Android – 3 dagar

MOM software

KWM505G IBM WebSphere MQ V7.5 Application Development – 4 dagar
KWM515G IBM WebSphere MQ V7 Programming Using JMS – 3 dagar