Office

Här gäller Kompetensnavets Flergångskort

Nya kurser
K0922 Excel fördjupning – formler och diagram – 1 dag
K0924 Excel avancerad – 2 dagar
K0932 Powerpoint fördjupning – presentation – halvdagskurs
K1190 Visio Grund – 2 dagar
K1191 Visio Grund – snabbspår – 1 dag
K1411 Outlook Effektiv – halvdagskurs

KONTORSSVITER

Du kan här välja att gå en samlad svit av utbildningar som ger dig färdigheter i en grupp av verktyg för dig som arbetar i rollen användare av programvaror som stöder arbete på kontoret. Du kan också välja att gå en utbildning i ett specifikt verktyg – se vidare i listan nedan under respektive verktyg.
K09 Microsoft Office Kontorssvit – 6 dagar
K10 LibreOffice Kontorssvit – 8 dagar

K1050 Kontorssvit för småföretagare – 4 dagar
K1060 Starta-eget-paket Kontorssvit i Open Source – 4 dagar

ORDBEHANDLING
K0910 Microsoft Word
K1020 LibreOffice Writer – 3 dagar
K0365 Office 365 för användare – 1 dag
K1365 Office 365 för administratörer och superanvändare – 2 dagar

KALKYL
K0920 Microsoft Excel
K1120 LibreOffice Calc – 3 dagar
K1231 LibreOffice Math – 1 dag

PRESENTATION
K093 Microsoft PowerPoint
K1220 LibreOffice Impress – 2 dagar

BILDBEHANDLING
K1151 Adobe Photoshop Grundkurs – 2 dagar
K1152 Adobe Photoshop – webb – 2 dagar
K1153 Adobe Photoshop – tryck – 2 dagar
K1154 Adobe Photoshop – avancerad – 2 dagar
K1120 Adobe Lightroom Grundkurs – 2 dagar
K1130 GNU GIMP för Linux-användare – 3 dagar
K1131 Använd GNU GIMP för Windows – 3 dagar
K1150 Bildbehandling med digiKam – 3 dagar
K1230 LibreOffice Draw – 1 dag

DESKTOP PUBLISHING
K1140 Adobe InDesign Grundkurs – 2 dagar
K1141 Adobe InDesign – fördjupning – 2 dagar
K1160 Desktop Publishing med Scribus – Open Source – 2 dagar

Adobe specialist

K1170 Adobe Acrobat och PDF – 2 dagar
K1171 Adobe Illustrator – 2 dagar
K1172 Adobe Illustrator – fördjupning – 2 dagar
K1173 Adobe Animate – 2 dagar
K1174 Adobe Premiere – 2 dagar
K1175 Adobe Premiere fördjupning – 2 dagar
K1176 Adobe After Effects – 2 dagar
K1177 Adobe After Effects – fördjupning – 2 dagar
K1178 Nyheter i Adobe CC – 1 dag

WEBBREDIGERING
K1300 Webbredigering med Adobe Dreamweaver Grundkurs – 2 dagar
K1310 Webbredigering med GNU Bluefish Grundkurs – 2 dagar

WEBBPUBLICERING
K1350 Webbpublicering med WordPress Grundkurs – 3 dagar
K1360 Webbpublicering med Joomla! Grundkurs – 2 dagar
K1370 Webbpublicering med Drupal Grundkurs – 2 dagar

E-POSTLÖSNINGAR
K1410 MS Outlook för användare – 2 dagar
K1420 Evolution e-postlösning – Grundkurs för användare – 2 dagar
K1430 Scalix e-postlösning – 3 dagar
K1440 Micro Focus Groupwise för IT-supportpersonal – 1 dag
K1450 Micro Focus Groupwise för användare – 2 dagar

STATISTIK

K1550 Kurs i hantering av Stata statistikverktyg – 2 dagar
K0G504G Introduction to IBM SPSS Statistics (V23) – 2 dagar
K0G514G Introduction to Statistical Analysis Using IBM SPSS Statistics (V23) – 2 dagar
K0G524G Introduction to IBM SPSS Statistics (V23) – 2 dagar

ÄRENDEHANTERING

K1500 GNU GPL Eventum Ärendehantering – 2 dagar
K1510 OTRS Ärendehantering för användare – 3 dagar

BUGGRAPPORTERING
K1520 Använda Bugzilla för buggrapportering – 2 dagar

PROJEKTSTÖD
K1600 Microsoft Project – 2 dagar
K1610 Projektplanering med GNOME Planner – GNU Open Source – 2 dagar
K1620 Projektplanering med Micro Focus Vibe – 2 dagar

FILHANTERING
K1710 Filhantering med Micro Focus FilR för användare – 1 dag

KOLLABORATIONSVERKTYG
K1810 Micro Focus Vibe för användare och webbredaktörer – 3 dagar
K1820 SharePoint Grundkurs för användare och webbredaktörer – 3 dagar
K1830 SharePoint 2013 för användare – 1 dag
K1840 SharePoint för redaktörer – 2 dagar

OPERATIVSYSTEM FÖR ANVÄNDARE
K1900 Linux virtuell Desktop för användare – 3 dagar
K1910 Windows för användare – 3 dagar

ASSET MANAGEMENT FÖR ANVÄNDARE
8024 Managing Assets with Micro Focus ZENworks Asset Management – 3 dagar

MULTIMEDIA
K1980 Multimediahantering med mediaspelaren VLC – 2 dagar

OPEN SOURCE BOKFÖRINGSPROGRAMVARA
K1960 GnuCash Open Source bokföringsprogramvara – 2 dagar

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

K4010 Moodle Installation and Initial Configuration – 2 days
K4020 Moodle Administration and Course Creation – 2 days

OSINT – Open Source Intelligence

K1990 OSINT Open Source Intelligence – 3 dagar