RAMAVTAL

IT-utbildning

Avtalsperiod: 2016-05-12 – 2018-05-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-05-11

Detta ramavtalsområde omfattar utbildning inom IT till offentlig sektors anställda. Ramavtalsområdet omfattar utbildning inom utbildningsområdena Programvara, Systemutveckling, Ledning och styrning inom IT samt Infrastruktur. Det omfattar även konsulttjänster i form av kompetenskartläggning och kompetensförvaltning avseende utbildning inom IT.

kammarkollegiet_sigill_liten_färg

Mer information om avtalet IT-utbildning på vår webbplats

Läs hela ramavtalet på Kammarkollegiets webbplats avropa.se
http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/it-tjanster-ovrigt/it-utbildning/