K1840 SharePoint för redaktörer – 2 dag

Pris: 12.800 sek

Målgrupp

Du som vill utveckla din kompetens för att arbeta med SharePoint som redaktör, efter kursen kan du skapa nya dokumentarkiv, listor samt hantera OneDrive för Business. Du har även en förståelse för vad sociala nätverket Yammer som integreras mera i SharePoint, arbetsflöden är samt hur SharePoint administreras.

Förkunskaper

Du behöver ha kunskaper i Office programmen innan utbildningen.

Innehåll

Webbplatssamlingar

 • Vad är webbplatssamling
 • Typer
 • Skapa webbplatser
 • Hur anpassar jag en webbplats

SharePoints byggklossar

 • Webbplatskolumner
 • Innehållstyper
 • Arbetsflöden
 • Vyer som alternativ till mappar
 • Metadata

SharePoint basplattform

 • Skapa en webbplatssamling
 • Skapa underwebbplatser
 • Hantera behörigheter
 • Konfigurera metadata
 • Skapa webbplatskolumner
 • Skapa innehållstyper

SharePoint i praktiken

 • Skapa dokumentbibliotek
 • Lägg till innehållstyper
 • Skapa och hantera dokumentmallar
 • Skapa listor
 • Skapa kvalificerade vyer
 • Skapa arbetsflöden
 • Skapa sidor med webbdelar