K1365 Office 365 för administratörer och superanvändare – 2 dagar

Pris: 14.000 sek

Denna kurser är för dig som ska hjälpa dina kollegor med Office365 ur ett användarperspektiv. Du får lära dig att styra Office 365 och inte tvärtom.

Målgrupp

Personal som inte är tekniker och som har en roll som internt stöd för övriga användare utan att arbeta i Helpdesk.

Förkunskaper

Du bör ha god kunskap om de olika Officeprogrammen samt vara vän med datorer, surfplattor och mobiler. Vi hjälper dig att stärka ditt självförtroende i att hantera Office 365 så du kan hjälpa dina kollegor.

Innehåll

Introduktion till Office 365

 • Hur ges användare åtkomst till SharePoint
 • Hur samverkar de olika komponenterna i Office 365
 • Vilket verktyg i Office 365 löser uppgiften bäst

Hantering av användare och grupper

 • Skapa, redigera och ta bort användare
 • Skapa grupper och koppla användare till grupper
 • Redigera e-post adresser för användare

Anslut till Office 365

 • Ställ in Outlook, surfplatta och mobil för e-post via Office 365
 • Skapa och redigera signatur för e-post via Outlook, webbmail samt telefon och surfplatta
 • Lägga till konto i Office programmen
 • Skapa och redigera Office 365 grupper
 • Förstå mallar i Office programmen
 • Skapa möte via Skype for business med flera deltagare

Användarstöd i Office 365

 • Förståelse för enklare felsökning innan Helpdesk kontaktas
 • Bistå användare med att anpassa Office 365 och programmen
 • Ha kunskap om vilket verktyg som är bäst för att lösa uppgiften
 • Förstå skillnaden mellan SharePoint och Office 365 grupper
 • Skapa Yammer grupper samt bistå användare med Yammer