K1830 SharePoint 2013 för användare – 1 dag

Pris: 7.000 sek

OM

Du får lära dig att hantera de olika delarna samt hur du arbetar integrerat med SharePoint och Office-programmen för ökad effektivitet i ditt arbete. Du får lära dig att SharePoint inte bara handlar om dokument och lär dig skapa sidor, listor samt navigera i SharePoint. Du får även konkreta tips på hur du utnyttjar SharePoint till din fördel som ett verktyg för att lösa dina arbetsuppgifter.

Målgrupp

Alla som ska använda SharePoint oavsett om det är i server eller i molntjänsten SharePoint Online.

FÖRKUNSKAPER

Du bör ha tillgång till SharePoint på arbetet samt ha goda kunskaper i Officeprogrammen.

INNEHÅLL

Vad är SharePoint
Fördelar med SharePoint
Vem är SharePoint bra för?
SharePoint grunder
Inte bara dokumentarkiv
Sluta med mappar och använd vyer
Sätta behörigheter i SharePoint

Arbeta integrerat med SharePoint
Webbläsare eller filhanterare
Samarbeta med andra
Vad skiljer OneDrive och OneDrive for business?
Vad är Office365 grupper?
Yammer
SharePoint i praktiken
Dokumenthantering med metadata
Versionshantering
Skapa, redigera och uppdatera listor
Skapa sidor med olika webbdelar.
Webbplatser
Skapa vyer för att sortera, filtrera och gruppera
Anslut SharePoint till Outlook
SharePoint i mobilen
Tillägg till SharePoint via SharePoint store