Distansundervisning

Du kan deltaga i alla våra olika öppna schemalagda utbildningar på distans någon gång under terminen.

Våra distanskurser är märkta i schemat med ett D.

Om du vill gå kundanpassade kurser via distansundervisning kan vi även leverera dem på distans.

Hjärtligt välkommen att kontakta vår Helpdesk om du vill veta mer!