Kompetenskartläggning

Vill du ha hjälp att skapa en kompetenskarta över din organisations medarbetare eller identifiera ert nuvarande utbildningsbehov med hjälp av kartläggning över dina medarbetares kompetenser?

Vi hjälper gärna till!

Bland annat erbjuder vi följande tjänster:

Kompetenskartläggning

Innebär att vi att kartlägger vilken IT-kompetens er organisations anställda har, vilket framtida behov av IT-utbildningar som finns hos er organisations anställda samt att vi kan ta fram en plan för hur er organisation skall flytta er sammanlagda IT-kompetens från en inriktning till en annan, kompetensväxla.

Kompetensförvaltning

Vi håller reda på vilka IT-utbildningar er organisations anställda har genomfört och vilka de planerar att genomföra.