Flergångskort

Kompetensnavet Flergångskort
Vill du säkerställa att du har både budgeten ordnad och bra rabatt enligt nedan när utbildningsbehovet dyker upp – samtidigt som din organisation får ökad flexibilitet och förutsägbara utbildningskostnader?
Då skall du använda Kompetensnavets Flergångskort!

Hur fungerar Kompetensnavets Flergångskort?
Det finns två varianter av kort – Flergångskortet Kompetensvolym och Flergångskortet Personlig. Du kan se under respektive områdesrubrik på vår webb vilka kurser korten gäller för.

Flergångskortet Kompetensvolym
Flergångskortet Kompetensvolym är opersonligt och kan användas av alla i den organisation där du arbetar och då för samtliga kurser som listas under rubrikerna Office, Infrastruktur, Ledning o Styrning samt Systemutveckling på vår webb.

Varje kursdag på en kurs hos oss motsvarar en kursdag på flergångskortet.

Priser på kortet Kompetensvolym:
20dagarskort Kompetensvolym – 100.000 SEK
50dagarskort Kompetensvolym – 200.000 SEK
100-dagarskort Kompetensvolym – 390.000 SEK

Prisexempel:
Exempel med 20-dagarskort om du vill gå kursen
3109 Identity Manager 4 Administration – 5 dagar
ord pris: 28.000 SEK 20dagarskort: 25.000 SEK

Exempel med 50-dagarskort om du vill gå kursen
3109 Identity Manager 4 Administration – 5 dagar
ord pris: 28.000 SEK 50dagarskort: 20.000 SEK

Exempel med 100-dagarskort om du vill gå kursen
3109 Identity Manager 4 Administration – 5 dagar
ord pris: 28.000 SEK 100dagarskort: 19.500 SEK

Din rabatt med flergångskortet Kompetensvolym blir alltså upp till 56,7% om du väljer att gå en endagskurs.

Flergångskortet Personlig
Flergångskortet Personlig gäller för dig personligen när du går kurs hos oss, du kan alltså ej låna ut kortet eller överlåta det till andra i din organisation.

Flergångskortet Personlig gäller för alla kurser som listas under rubrikerna Office, Infrastruktur, Ledning o Styrning samt Systemutveckling på vår webb.

Varje kursdag på en kurs hos oss motsvarar en kursdag på flergångskortet.

Pris på kortet Personlig:
10dagarskort – Flergångskort Personlig40.000 SEK

Prisexempel:
Exempel med 10-dagarskort Flergångskort Personlig om du vill gå kursen
3109 Identity Manager 4 Administration – 5 dagar
ord pris: 28.000 SEK 10dagarskort: 20.000 SEK

Din rabatt med flergångskortet Personlig blir alltså upp till 55,5% om du väljer att gå en endagskurs.

Villkor
Giltighet – Ett år från det datum du börjar gå din första kurs med kortet.
Första kursstart skall ske inom sex månader från beställning.

Öppet kort Kompetensvolym – betyder att vemsomhelst inom er organisation kan använda kursdagar på flergångskortet Kompetensvolym.

Fritt val – betyder att
*Flergångskortet Kompetensvolym kan användas på samtliga kurser under rubrikerna Office, Infrastruktur, Ledning o Styrning samt Systemutveckling på vår webb under gitighetstiden.
*Flergångskortet Personlig kan användas på samtliga kurser under rubrikerna Office, Infrastruktur, Ledning o Styrning samt Systemutveckling på vår webb under gitighetstiden.

Fokusområden
Våra flergångskort kan användas på öppen schemalagd utbildning.

Bokning
Boka på sedvanligt sätt och ange vilket Flergångskort du vill avropa samt vilken organisation du tillhör.
Korten skall betalas i förskott senast en vecka före första kursstart.

Moms tillkommer på samtliga priser.