K2710 Lagring och säkerhetskopiering med Partimage Open Source – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

OM

Partimage är ett system för lagring och backuphantering i Open Source som fungerar för både Linux-abserade och Windows-baserade servers. Systemet är också säkert att använda på så sätt att det till exempel ej kopierar raderade filer, vilket om det gjordes skulle kunna påverka till exempel en organisations bokföringsdata negativt. Kopiering sker också med endast läsrättigheter till datat.

MÅL

På kursen lär du dig installera, konfigurera och använda Partimage för säkerhetskopiering. Du lär dig också återskapa data och best practises för hur du kan använda produkten.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till systemadministratörer som vill använda en tillförlitlig Open Source-lösning för lagring och säkerhetskopiering som fungerar i blandade miljöer och över nätverk.

FÖRKUNSKAPER

INNEHÅLL

Introduktion
Partimage översikt

 • Funktioner
 • Vilka filsystem stöds
 • Begränsningar
 • Fördelar
 • Exempel på användningsområden

Planera din installation

 • Systemkrav
 • För vilka områden i din IT-miljö skall du använda Partimage?

Installation
Användargränssnittet
Kompressionsnivå
Val av filsystem
Splitting
Vart lagra image-filer i din miljö?
Nätverksbaserad säkerhetskopiering

 • Server
 • SSL mode
 • Chroot
 • Klienten
 • Montera

Att spegla filsystemet
Snapshot
Backup

 • Introduktion till partitioner
 • Partitionering
 • LVM
 • Partition-table
 • Backa upp en partition
 • Restore av partitioner
 • Över nätverk
 • Verktyg

Recovery

 • SystemRescueCD
 • Backup
 • Restore
 • Över nätverk

Verktyg

 • Partimage
 • backintime
 • rsync
 • grsync
 • q7z
 • j7z
 • gzip