K2680 Mjukvarubaserad brandväggslösning med Iptables – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

OM

Iptables är en mjukvarubaserad brandvägg som finns inbyggd i Linuxkärnan. Iptables använder sig av en del i Linuxkärnan för att filtrera trafik på paketnivå. Användargränssnittet är kommandoradsbaserat.

MÅL

På kursen lär du dig konfigurera och övervaka en mjukvarubaserad brandvägg med funktionen Iptables.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som i rollen systemadministratör eller nätverksadministratör vill sätta upp en mjukvarubaserad brandväggslösning med Iptables. Kursen riktar sig också till dig som skall välja mellan en hårdvarubaserad brandväggslösning och en mjukvarubaserad och vill prova på en mjukvarubaserad OpenSource-brandvägg för att kuna fatta beslut.

FÖRKUNSKAPER

Du behöver ha arbetat med nätverkssäkerhet och ha förståelse för de arbetssätt som används i nätverkssammanhang. Du bör också ha arbetat med brandväggar, gärna både hårvaru- och mjukvarubaserade. Du behöver vidare vara en erfaren Linux systemadministratör eftersom vi kommer arbeta helt kommandoradsbaserat på kursen.

INNEHÅLL

 • Introduktion
 • Brandväggar – skillnader mjukvarubaserad – hårdvarubaserad
 • Vart är framtiden på väg för mjukvarubaserade nätverksprodukter
 • Olika faktorer som påverkar brandväggslösningar
 • Filtreringsnivå
 • Port forwarding
 • Masquerader
 • NAT
 • Användargränssnitt
 • Övervaka trafik i realtid
 • Mätning av nätverkslast
 • Proxy
 • VPN-gateway
 • Stateful Inspection
 • SIP
 • IDS
 • man-sidan
 • Netfilter
 • privilegier
 • Iptables komponenter
 • x_tables
 • Xtables
 • Paketflöde – Ipchain
 • Predefined chains
 • Prerouting
 • Input
 • Forward
 • Output
 • Postrouting
 • Iptables med Shorewall
 • Iptables för Ipv6 – Ip6tables