K1520 Använda Bugzilla för buggrapportering – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

OM

Bugzilla är en webbaserad programvara i Open Source (licensierad under MPL 2.0) som används för att registrera och hålla strukturerad ordning på buggar i programvara. Om ni är en grupp som vill gå den här kursen kundanpassar vi den gärna sǻ att vi kopplar den till er organisations arbetsflöden och processer. Övningsuppgifterna på öppna kurser följer en generell process för kvalitetshantering av en programvara.

MÅL

På den här kursen lär du dig Bugzillas användargränssnitt, hur du registrerar och håller ordning på buggar med hjälp av Bugzilla. Du lär dig också i form av praktiska övningar best practises för strukturering av buggar i Bugzilla. Särskild tonvikt och tid läggs också på övningar i att producera rapporter ur Bugzilla.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som inte använt Bugzilla tidigare och skall arbeta med att registrera eller på annat sätt bearbeta, analysera eller titta på information om de buggar som registrerats i Bugzilla, till exempel om du arbetar i rollen Incident Manager, Problem Manager eller Change Manager och din organisation använder Bugzilla. Kursen kan också hjälpa dig utvärdera om din organisation skall satsa på Bugzilla som programvara.

FÖRKUNSKAPER

Inga särskilda förkunskaper krävs men det är bra om du känner till utvecklingsarbete på så sätt att du har en god uppfattning om hur informationen i Bugzilla används av de avdelningar i en organisation som kan arbeta i verktyget.

INNEHÅLL

Vad är Bugzilla

Varför ett buggrapporteringsverktyg – översikt användningsområden för Bugzilla

 • utvecklingsavdelningen
 • kvalitetsavdelningen
 • produktledningen
 • IT-drift

Bugzilla kopplat till en organisations processer

Arbetsflöden

Best practises för innehållsregistrering

 • Mallar
 • Grundläggande nödvändig information
 • Bifoga filer eller presentera direkt i buggrapportens löptext

Skapa ett konto
Navigering i Bugzilla

Bugzillas grundpanel

 • Genomgång av vyn för buggens olika inmatningsfält
  Flaggor

Registrera en bugg

 • Rapportera en ny bugg
 • Klona en redan registrerad bugg

Att editera en bugg

 • Bifogade filer
 • Flaggor
 • Följa upp tid
 • En buggs livscykel

Att söka i Bugzilla

 • Snabbsök
 • Enkel sökning
 • Avancerad sökning
 • Anpassa dina egna sökningar
 • Bugglistor

Rapporter och Diagram

 • Rapporter
 • Diagram

Tips och tricks

 • Att använda autolink
 • Kommentarer

Användarinställningar

 • Allmänna inställningar
 • Epostinställningar
 • Sparade sökningar
 • Kontoinformation
 • API-nycklar
 • Rättigheter

Tillägg – vad kan man göra för att anpassa grundversionen

 • Behörigheter
 • Mallar
 • Egna sidor
 • Nya fält
 • Användarinställningar

Summering