K5591 Molntjänstutveckling med Google Apps Engine – 3 dagar

Pris: 18.200 sek

OM

Google Apps Engine är en molntjänst som räknas till gruppen Application platform as a service (aPaaS), alltså en typ av molntjänst som tillhandahåller en applikationsplattform, där användaren själv kan skapa och köra applikationer.

MÅL

Du lär dig förstå Googles plattform för molntjänster och sätta upp en utvecklingsmiljö för Google Apps. Du lär dig behärska arbetssättet för att automatisera utveckling med Google Apps och lär dig skillnaderna mellan komponenetrena Goole Apps Script, Engine och Gadgets. Efter kursen har du också lärt dig skapa siter och integrera data.

MÅLGRUPP

Den här kursen riktar sig till dig som är utvecklare och vill utveckla för Googles molnplattform med integration till Google Apps.

FÖRKUNSKAPER

Du behöver ha grundläggande kunskaper i Java och Javascript. Du behöver också ha god förståelse för hur en databas är konstruerad med scheman och tabeller samt attt du behöver ha goda kunskaper i JVM.

INNEHÅLL

Dag 1

 • Introduktion – molntjänster
 • Vad är Google Apps Engine?
 • Översikt Google Cloud Platform
 • Planera testning av ditt projekt
 • Allmänt om utveckling för Google Apps
 • Allmänt om utveckling för Google App Engine
 • Allmänt om utveckling med Google Apps Script

Hur fungerar Google Apps Script?

 • Olika typer av script – vilka finns?
 • Editor
 • Händelser
 • Lagra och hantera data
 • Menyer – navigering och användargränssnitt
 • Tjänster i Google Apps (Gmail, Google Drive mfl)
 • Avancerade tjänster (Youtube mfl)
 • Utveckling av Google Gadget

Dag 2

 • Introduktion till Java och objektorienterad programming
 • Sätt upp JVM-miljön (JRE och Java SDK)
 • Installera Eclipse JavaEE IDE
 • Java klasser, metoder, attribut
 • Java paketering
 • Introduktion Google App Engine Development
 • Konfigurera din GAE utvecklingsmiljö
 • Vad GAE Console kan göra för dig
 • Lär känna Data Store
 • Rulla ut appen “Hello World” till Google App Engine
 • GAE Project Structure (appengine-web.xml)
 • Ladda upp applikationen
 • GAE Services (MailService, Memcache, Schemalagda uppgifter, mm)
 • Play Framework – en översikt
 • Introduktion Play Framework
 • Routes
 • Kontroller
 • Modeller
 • Vyer
 • HTTP – validering av formulärdata
 • Hur du skapar internationalisering
 • Testa din applikation
 • Moduler
 • Planera för utrullning till produktionsmiljön
 • Första applikationen
 • Kör ditt Google App-projekt

Dag 3

Hur du konfigurerar Google App Engine

 1. Installera GAE-modulen
 2. Lägg in GAE-modulen och bibliotek för ditt projelt
 3. Skapa en applikation för Google App Engine
 4. Rulla ut din applikation till Google App Engine
 • Introduktion till Avancerad Google Apps API-programmering
 • Hantering av APIer för behörighetskontroll
  A) Klient
  B) 2-Legged Oauth
  C) 3-Legged Oauth
  D) OpenId
 • API-programmering
 • Calendar
 • Drive
 • Contacts
 • Admin SDK
 • Groups Settings
 • Admin Settings