K5480 Agil testning – 2 dagar

Pris: 16.000 sek

OM

Agil testning är rätt använt en värdefull del av arbetet i ett agilt arbetslag. Kursen innehåller ett antal praktiska övningar där deltagaren får arbeta igenom vanliga arbetsmetoder för test. Vill du gå den här kursen med din egen organisations team lägger vi gärna upp kursen så att det speglar ert aktuella projekt.

MÅL

Efter genomförd kurs har du skaffat dig en praktisk kunskap om vilka väsentliga begrepp som ingår i agil testning och vilka olika typer av testmetoder som är vanligt förekomande amt deras för-och nackdelar.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som arbetar som utvecklare i ett agilt team eller skall börja arbeta i rollen testare i ett agilt team.

FÖRKUNSKAPER

Förståelse på ett allmänt plan för testmetoder.

INNEHÅLL

 • Introduktion
 • De största utmaningarna med Agil testning
 • Rollen Agil Testare
 • Hur du planerar för agil testmetodik
 • Vad menas med de fyra agila testkvadranterna
 • TDD (Test Driven Development)
 • Att planera för automation – vad skall vi automatisera?
 • Automatisera ofta och i ett tidigt skede i projektet – varför?
 • Rött, Grönt, Gör om
 • En jämförelse mellan funktionelll och icke-funktionell testning
 • Att skriva acceptanskriterier
 • FIT & Fitness
 • Utforskande testning
 • Verktyg för utforskande testning
 • Automatiserad acceptanstestning
 • Arbetssätt och verktyg för kontinuerlig integration
 • Kodtäckning
 • Kontinuerliga byggen
 • Mätetal för test