K5582 Applikationsutveckling på Android – 3 dagar

Pris: 18.200 sek

OM

Android är en OpenSource plattform för mobila enheter.

MÅL

Du lär dig förstå och använda Androidplattformen som grund för din applikationsutveckling, där målet är att du skall kunna utveckla applikationer för bärbara Android-enheter som kan anslutas till ditt företags IT-miljö. Du lär dig sätta upp en utvecklingsmiljö i Java för plattformen och arbetar igenom de viktiga beslut och arbetsmoment som formar din applikation när det gäller användbarhet, kommunikation, in-utdata, lagring och bakgrundsexekvering av olika tjänster. Även geografisk positionering och begrepp som användbarhet, hur du styr användarens livscykel genom applikationen och tillgänglighet behandlas med målet att din applikationer skall hålla hög kvalitet.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla applikationer på plattformen Android och har goda kunskaper i Java.

FÖRKUNSKAPER

Du bör känna till hur man jobbar med applikationsutveckling genom arbetslivserfarenhet eller annan utbildning. Du behöver också kunna programmera i Java på medelnivå.

INNEHÅLL

 • Kort introduktion till Android som plattform – arkitektur
 • Hur du sätter upp din utvecklingsmiljö
 • Några ord om användbarhet
 • Några ord om användarinteraktion och tillgänglighet
 • Att bygga mobila applikationer
 • Indata
 • Användargränssnitt
 • Paketering inför utrullning
 • Test
 • Hantera tjänster för bakgrundsjobb
 • Att skapa användargränssnitt
 • Peka ut visuella komponenter
 • Arbeta med resursdeklarationer
 • Bearbeta indata från användare
 • Planera hur applikationen skall kommunicera med användaren
 • Att använda UI (användargränssnitt)
 • Att styra användarens aktivitet
 • Att hantera applikationsdata
 • Valet om du bör använda intern eller extern lagring
 • Hur du förser systemet med data
 • Hur du sparar applikationens konfiguration
 • Hur du hanterar SQLite-databasen
 • Hur du upprätthåller systemets tillgänglighet
 • Designa bort risken att applikationen inte svarar
 • Designa för asynkron exekvering
 • Jobba med tjänster som exekverar i bakgrunden
 • Dataöverföring via Internet
 • Att utveckla klienter specifikt för webbtjänster
 • Server-side applikationer
 • HTTP-klienter
 • Att öka användarupplevelsen
 • Geolocation och positionering (Google Maps, WiFi, GPS, Cell-ID)