8721 Micro Focus File Management Suite – Active Directory – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

SAMMANFATTNING PÅ SVENSka

OM

Micro Focus File Management Suite är en svit av applikationer som används för identitetsbaserad indexering och hantering av användares filer på ett enterprise nätverk. De tre komponenterna i File Management Suite är Micro Focus Storage Manager, Micro Focus File Reporter och Micro Focus Dynamic File Services.

MÅL

Deltagaren lär sig installera och konfigurera produkter för Micro Focus File Management. Deltagaren lär sig också skapa en strategi och planering för filhantering inom sin organisation. När strategin är klar har deltagaren också skaffat sig färdigheter i att använda verktygen i produktsviten för att utveckla, testa och driftsätta policies och att skapa och använda rapporter om filhanteringen.

 

Course Description

This course provides learning experiences for those interested in learning about the Micro Focus File Management Suite which includes the following: Micro Focus Storage Manager, Micro Focus File Reporter and Micro Focus Dynamic File Services

The course guides students in their learning about product installation and configuration and the development and deployment of storage related policies and reports.

At the conclusion of the course, students should be able to install and configure File Management Suite applications; to navigate application management consoles; to develop, test, and deploy file management policies; and to generate applicable reports.

Students registering for this course should have a basic understanding of Windows and Linux-based file systems as well as experience with Directory Services within the Active Directory. eDirectory experience is a plus.

Course Information

Delivery Method: Virtual Classroom, Classroom

Course Duration: 2 days

Course Level: Intermediate

Key Objectives

Upon completing the course, students should be comfortable with installing and configuring File Management applications. After install, students should have a basis for planning file management strategies within their organizations. Once the strategy is developed, students should feel confident using the management tools to develop, test and deploy policies and to generate and utilize file management reports.

Audience Summary

The audience for this course is system administrators who focus on the management and maintenance of file system content. In addition, those in an organization responsible for tracking the cost of data storage will be interested in this course.

Course Outline

The following topics are covered in this course:

  1. Install Micro Focus Storage Manager
  2. Manage Existing Users
  3. Collaborative Storage Policy
  4. Auxiliary Storage Policy
  5. Cross Empire Data Migration
  6. Micro Focus Dynamic File Services (Windows Only)
  7. Install Micro Focus File Reporter
  8. Configure File Reporter
  9. Install NFR Agents
  10. Generate Reports

Course Prerequisites

Those participating in this course should have a solid understanding of Windows and Linux file systems, how to create and manage them, how to share and move data among file system resources, and file system rights. In addition, experience with Active Directory is required including understanding user context. Experience with VMWare is helpful.