K2610 Konfigurera nätverksprotokollet SSH – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

OM

SSH är ett nätverksprotokoll.

MÅLGRUPP

Systemadministratörer och nätverkstekniker som vill använda SSH i sitt dagliga arbete.

MÅL

Du lär dig konfigurera SSH, både version 1 och version 2 och att kunna använda produkten fullt ut.

INNEHÅLL

 • Introduktion till SSH
 • Konfigurera Remote Access
 • Hur du skapar säker Remote Access med OpenSSH
 • Grunderna i kryptografi
 • SSH – typiska karaktärsdrag och arkitektur
 • Att konfigurera SSH Server
 • Att konfigurera SSH Client
 • SSH kommandon
 • Att använda OpenSSH
 • Public Key Authentication Management
 • Hur du autentiserar med Public Key
 • Hur du fjärradministrerar med hjälp av YaST
 • VNC och YaST Remote Administration
 • Att konfigurera din server for fjärradministration
 • Hur du sätter upp åtkomst till din server för fjärradministration
 • Hur du använder SSHs funktioner för fjärrdrift
 • Hur du sätter upp åtkomst till din server med verktyget Nomad
 • Hur RDP fungerar
 • Hur Nomad fungerar
 • Att installera och konfigurera Nomad
 • Hur du skapar fjärråtkomst till din server med Nomad
 • Felsökning