K1230 LibreOffice Draw – 1 dag

Pris: 7.000 sek

OM

Draw är en del av LibreOffice kontorssvit som du kan använda för att skapa diagram och skisser. Du kan med verktyget gör allt från enklare skisser med låd- och linjediagram till dynamiska 3D-illustrationer och specialeffekter.

MÅL

Efter avslutad kurs kan du använda Draw för att skapa diagram och skisser, dynamiska 3D-illustrationer och specialeffekter.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig om vill lära dig använda verktyget Draw på professionell nivå.

FÖRKUNSKAPER

Inga särskilda förkunskaper behövs men det är bra om du har arbetat med andra delar av Libre Office kontorssvit som till exempel Writer eller Impress.

INNEHÅLL

 • Arbetsytan
 • Verktygsrader
 • Standardverktygsraden
 • Linje- och fyllningsverktygsraden
 • Teckningsverktygsraden
 • Färglisten
 • Hur du anpassar verktygsraden
 • Använda raster
 • Linjal
 • Hur fungerar statusraden
 • Grundläggande teckningsformer
 • Rita en rak linje
 • Rita en rektangel
 • Rita en cirkel eller ellips
 • Att skriva text
 • Använda förbindelser
 • Urvalsstilar
 • Ändra urvalsstil
 • Att markera objekt
 • Göra direkt markering
 • Markering med markeringsram
 • Markera dolda objekt
 • Arrangera objekt
 • Markera flera objekt
 • Flytta och dynamiskt anpassa storleken på ett objekt
 • Att flytta objekt dynamiskt
 • Dynamisk modifiering av storlek på objekten
 • Specialeffekter
 • Rotation
 • Lutning
 • Duplicering
 • Tona över
 • Redigera objekt
 • Hur du infogar bilder från andra källor
 • Exportera objekt och filer