K1910 Windows för användare – 3 dagar

Pris: 18.200 sek

 OM

Windows är ett operativsystem för din desktop. För samtliga våra kurser i Microsoft gäller att vi kan ge kundanpassade kurser i begärd version, på våra öppna kurser gäller att vi ger kursen i den senaste officiella versionen som finns tillgänglig på marknaden. På varje kurs går vi igenom skillnaderna mellan nya senaste versionen och den föregående.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig använda Windows senaste version som operativsystem på din desktop och till dig som vill lära dig hur du som användare kan använda Windows i en virtuell miljö.

MÅL

Efter avslutad kurs har du lärt dig installera, använda och säkra upp din Windows desktop samt fått en snabbintroduktion till hur du bygger Linux för en virtuell lösning i Virtualbox så att du bekvämt kan välja att ha flera operativsystem på din dator eller mobilt.

FÖRKUNSKAPER

Inga särsklida förkunskaper behövs.

INNEHÅLL

 • Introduktion – Windows
 • Allmänt om operativsystem och varför de behövs
 • Installation av Windows
 • Då installationen är klar – vilket efterarbete krävs?
 • Kom igång med desktopen – grafiska användargränssnittet
 • Genomgång av hjälpfunktioner
 • Automatisk uppdatering av mjukvara
 • Genomgång av administratörsfunktionerna
 • Konfigurera dina nätverkstjänster
 • Konfigurera din Browser
 • Att konfigurera e-post
 • Att konfigurera din skrivare
 • Hantera Multi-media
 • Kommandoraden
 • Att förstå när du har nytta av kommandoraden
 • Hur du använder Office-paketet – snabbintroduktion
 • Säkerhetshantering av din Windows desktop
  • Hur du lägger till en brandvägg
  • Hur du öppnar och stänger portar
  • Hur du hanterar rättigheter och vem som har behörighet till systemet
  • Hur du hanterar säker systemuppstart från bärbara enheter
 • Hur du skapar fjärråtkomst till andra system
 • Hur du öppnar ditt system för att dela data med andra användare
 • Kort om filsystem
 • Hur du monterar filsystem
 • Att flytta data mellan andra system som du har fjärråtkomst till
 • Att säkerhetskopiera och återskapa data
 • Hur du räddar ditt system med Trinity Rescue Kit om något går fel
 • Hur du installerar Virtualbox och bygger en virtuell installation av Windows