K1440 Micro Focus Groupwise för IT-supportpersonal – 1 dag

Pris: 7.000 sek

OM

Micro Focus Groupwise är ett e-postsystem.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som arbetar i rollen som IT-supporttekniker och behöver lära dig mer om Micro Focus Groupwise för att kunna hjälpa dina kunder snabbt och effektivt.

MÅL

Efter avslutad kurs har du lärt dig Groupwise funktionalitet ur ett supportteknikerperspektiv. Du har arbetat igenom de vanligaste tekniksituationerna kunden ställer frågor om ur ett användarperspektiv och lärt dig behärska funktioner som kalendern, sändlistor och filter. Du har också lärt dig skillnaderna mellan klient och webmail och att hantera behörigheter.

FÖRKUNSKAPER

Du bör vara bekant med Micro Focus Groupwise användargränssnitt när du går den här utbildningen.

INNEHÅLL

 • Kalendern
 • Behörigheter, dela ut, regler
 • Lagringsutrymme
 • Funktionsbrevlåda
 • Ny adress/sökväg
 • Grupper/sändlistor
 • Ta bort grupper, adresser, konton etc
 • Namnbyten
 • Eftersändning
 • Fel adresser
 • Felmeddelanden
 • Tappade/förlorade mail
 • Filterhantering
 • Webmail