K1131 Använd GNU GIMP för Windows – 3 dagar

Pris: 18.200 sek

OM

GNU GIMP är ett verktyg för bildhantering som levereras som Open Source. GIMP har liknande avancerad funktionalitet som till exempel Adobe Photoshop.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som vill arbeta professionellt med bildhantering i ett OpenSource-verktyg på operativsystemet Windows och vill lära dig använda ett avancerat verktyg för att redigera dina bilder, skapa logotyper eller arbeta med olika former av bildlayout.

MÅL

Efter genomförd kurs har du lärt dig grunderna i hur du behandlar och redigerar bilder med GNU GIMP. Du förstår hur bildlager fungerar och du behärskar både färghantering och de vanligaste verktygen i GIMP samt vet vad de mer avancerade verktygen som att måla med GIMP eller använda scriptning innebär på en övergripande nivå.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper i att hantera Windows på ditt skrivbord. Det är också bra, men inget krav om du är bekant med de vanligaste termerna inom bildbehandling, tex saturation, brightness osv -vi utgår från engelska språket i termerna för att du lättare skall kunna hitta hjälp på webben efter avslutad kurs och under kursen går vi igenom vad termerna innebär.

INNEHÅLL

 • Vad är GIMP
 • Vad är OpenSource
 • Ladda ner och hantera din installation av GIMP i MS Windows
 • Terminologi – några vanliga begrepp inom bildbehandling
 • Hjälp och stödfunktioner
 • Grundfunktioner
 • Översikt grundkoncept
 • Manöverpanelen och fönster
 • Menyer
 • Verktygslådan
 • Funktionen Ångra – och vad du inte kan ångra
 • Några av de vanligaste arbetsmomenten som användare i GIMP
 • Felsökning
 • Import av bilder till GIMP
 • Export av bilder från GIMP
 • Att måla med GIMP
 • Kombinera och sätta ihop bilder
 • Texthantering
 • Att bearbeta digitala bilder med GIMP
 • Färghantering
 • Hur du utökar din funktionalitet i GIMP
 • Scriptning