K1810 Micro Focus Vibe för användare och webbredaktörer – 3 dagar

Pris: 18.200 sek

OM

Micro Focus Vibe är ett kollaborationsverktyg som bland annat ger stöd för CMS-hantering, socialt nätverk i privat moln, arbeta gemensamt i gemensamma filer och på gemensamma elektroniska arbetsytor samt ett verktyg med kraftfulla funktioner för projektledning. Vi kan alltid ge kundanpassade kurser i begärd version, på våra öppna kurser gäller att vi ger kursen i den senaste officiella versionen som finns tillgänglig på marknaden

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som skall börja använda Micro Focus Vibe som webbredaktör för er organisations intranät eller som användare i en grupp som vill utvecklas i möjlighterna till online samarbete med verktyget Micro Focus Vibe. Kursen är också en utmärkt grund för dig som vill utvärdera produkten Micro Focus Vibe inför ett verktygsval.

MÅL

På den här kursen lär du dig både att som användare eller webbredaktör planera för användningen av Micro Focus Vibe i din organisation, vilka best practises du bör ha i åtanke vid planeringen och hur du skall strukturera och namnsätta information. Du lär dig också bygga samarbetsytor i Micro Focus Vibe, bygga landningssidor och hantera branding samt sätta upp metoder att samarbeta på gemensamma arbetsytor och med gemensamma filer.

FÖRKUNSKAPER

Inga särskilda förkunskaper behövs.

INNEHÅLL

Introduktion – vad är Micro Focus Vibe

Planering

 • Hur skall jag resonera då jag lägger upp mitt Vibe
 • Användarnytta
 • Metoder för att identifiera användarnas behov
 • Metoder för att identifiera arbetssätt som skall överföras till Vibe
 • Vilka andra system skall Vibe interagera med
 • Hur får vi användarna att komma igång?
 • Informationsstrukturer som skall överföras till Vibe
 • Skall vi jobba med zoner?
 • Vilka skall ha åtkomst?
 • Tips och tricks – hur har andra gjort

Att arbeta som användare

 • Strukturera egen information
 • Säkerhet och egna ytor
 • Användargränssnitt
 • Personliga inställningar
 • Vibes olika roller
 • Vibes olika ytor
 • Behörigheter
 • Sökfunktionen
 • Anpassa arbetsytor
 • Arbeta på gemensamma ytor
 • Hantera filer i Vibe

Webbredaktör

 • Strukturera information
 • Hantera säkerhet och behörighetsnivåer
 • Bygga landningssidor
 • Branding
 • Bildhantering
 • Automation