K1620 Projektplanering med Micro Focus Vibe – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

OM

Micro Focus Vibe är ett kollaborationsverktyg som bland annat ger stöd för CMS-hantering, socialt nätverk i privat moln, arbeta gemensamt i gemensamma filer och på gemensamma elektroniska arbetsytor samt ett verktyg med kraftfulla funktioner för projektledning.

MÅL

På den här utbildningen lär du dig använda Micro Focus Vibe som ett projektplaneringsverktyg i din projektarbetsgrupp och hur du drar nytta av Micro Focus Vibes inbyggda funktionalitet för kollaboration för att kommunicera direkt med varann i projektarbetsgruppen, lagra och samarbeta i dokument. Du följer en process för att skapa och optimera din projektplan och lär dig använda kalendrar för att styra projektets schema. Genom att följa upp mot projektets utveckling med hjälp av verktyget lär du dig uppdatera i planeringen och att ha kontroll på avvikelser från målbilden. Vidare får du kunskaper i hur du hanterar resursallokeringskonflikter och löser upp dem. Efter genomgången kurs kan du också hantera rapportering med verktyget och dela projektdata med andra.

INNEHÅLL

Översikt över termer och standarder inom projektledning
Introduktion till Micro Focus Vibe som projektledningsverktyg

 • Hur du navigerar i menyfliksområdet och användargränssnittet
 • Hur du anpassar menyfliksområdet och användargränssnittet
 • Vilka samarbetsmöjligheter finns med andra verktygslådor

Hur du söker i Micro Focus Vibe
Hur du bygger upp en projektarbetsyta i Micro Focus Vibe
Hur du anpassar Micro Focus Vibe till din organisations projektterminologi
Skapa ny projektplan

 • Initiera ett projekt
 • Planera grunderna
 • Bygg projektplanen steg för steg
 • Optimera din projektplan

Styr din projektplan

 • Skapa och hantera kalendrar
 • Använda kalendrar i det dagliga projektarbetet
 • Dela projektkalendrar

Hur du håller projektplaneringens ramar
Följ projektets gång framåt

 • Följ aktiviteternas progress fortlöpande
 • Felsök tidsplaneringen och schemat

Hantera projektresurser och uppgifter

 • Skapa och tilldela resurser
 • Hantera resurser

Analysera projektdata och förbereda rapporter

 • Skapa kommunikationsplan
 • Skapa rapporter
 • Interagera med andra verktyg

Hur du lägger upp och samarbetar på gemensamma arbetsytor i projektgruppen
Hur du hanterar behörighet till egna och gemensamma arbetsytor
Hur du arbetar i gemensamma dokumen