K10 LibreOffice kontorssvit Writer Calc Impress – 8 dagar

Pris: 20.600 sek

OM

LibreOffice är en samling kontorsprogram i Open Source. Denna kontorssvit för LibreOffice innehåller kursdagar i Ordbehandling 3 dagar (Writer), Kalkylark 3 dagar (Calc) och Presentation 2dagar (Impress). För en detaljerad presentation av kursinnehållet i varje verktyg, se under respektive fristående kurs. För samtliga verktyg gäller att vi kan ge kundanpassade kurser i begärd version, på våra öppna kurser gäller att vi ger kursen i den senaste stabila versionen som finns tillgänglig på marknaden.

MÅL

Genom att deltaga i hela vår kontorssvit för LibreOffice lär du dig hantera alla verktyg för ordbehandling, kalkyl och presentation på ett sammanhängande sätt. När det gäller samtliga komponenter lär du dig också vad man bör tänka på för bästa portabilitet mellan Microsofts motsvarande verktyg. På samtliga kursdelar arbetar du som deltagare igenom övningar kring alla delmoment i de användarguider som finns tillgängliga på openoffice.org.

K1020 LibreOffice Writer – 3 dagar

K1120 LibreOffice Calc – 3 dagar

K1220 LibreOffice Impress – 2 dagar