K09 Microsoft Office Kontorssvit Word Excel Powerpoint – 6 dagar

Pris: 18.600 sek

OM

Denna kontorssvit i Microsoft Offic innehåller kursdgara i Ordbehandling 3 dagar (Word), Kalkylark 3 dagar (Excel) och Presentation 2dagar (PowerPoint). För en detaljerad presentation av kursinnehållet för varje verktyg se under respektive fristående kurs. För samtliga verktyg gäller att vi kan ge kundanpassade kurser i begärd version, på våra öppna kurser gäller att vi ger kursen i den senaste officiella versionen som finns tillgänglig på marknaden.

MÅL

Genom att deltaga i hela vår kontorssvit för Microsoft Office lär du dig hantera alla verktyg för ordbehandling, kalkyl och presentation på ett sammanhängande sätt. När det gäller samtliga komponenter görs en kort genomgång av vad man bör tänka på för bästa portabilitet mellan de olika delarna i OpenOffice motsvarigheter så att det går enkelt att samarbeta oavsett vilken mjukvara dina kolleger använder.

K1016 Microsoft Office 2016 – 2 dagar

K1116 Microsoft Excel 2016 – 2 dagar

K1216 Microsoft PowerPoint 2016 – 6 dagar