K2131 MariaDB – 3 dagar

Pris: 18.200 sek

UTBILDNINGSMÅL

Installera och konfigurera mariadb server. Administrera mariadb server. Genomgång av C-API. Begrepp inom relationsdatabas MairaDB arkitektur och uppbyggnad. Programmering av relationsdatabas med bland annat reserverade ord, funktioner och satsbyggnad för MariaDB

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som är en van systemadministratör och som vill lära dig
grunderna i MariaDB, hur du hanterar C-API för att kommunicera med MariaDB och grunderna i att administrera MariaDB server.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper i programmering.
Grundläggande kunskaper i Linux.

INNEHÅLL

Kort historik
Grundläggande begrepp och terminologi i databasteori
Struktur
Frågespråk – Query Language
MariaDB arkitektur
Introduktion till MariaDB
Grundläggande krav på miljön
Installation
Att etablera connections mot MariaDB
Exekvera SQL statements
Att skapa en databas
Att skapa en tabell
Att lägga till nya rader
Att hämta data
Att uppdatera och ta bort rader
Att hantera data med SQL
Syntax och namnregler
Case Sensitivity
Teckentabeller
Hantering av databaser
Hantering av tabeller
Hantering av metadata
Join
Subqueries
Union