K2530 Virtualisering med XEN – 1 dag

Pris: 8.000 sek

OM

XEN är en virtualiseringsinfrastruktur på Linux kärna i en hypervisor. Om ni är en grupp som vill gå denna utbildning tillsammans kan ni själva välja Linux-plattform. Normalt kör vi kursen på SuSE.

MÅL

På den här kursen lär du dig installera och sätta upp en virtualiserad miljö med XEN. Kursen börjar med en grundläggande genomgång av konceptet virtualisering och dess terminologi. Du lär dig behärskaXENs kommandon, får förståelse för XENs styrkor och hur du använder det optimalt.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som är systemadministratör och skall arbeta med virtualisering i XEN eller vill lära dig XEN för att fatta beslut om vilken virtualiseringsmetod du skall välja för ditt projekt.

FÖRKUNSKAPER

Förkunskaper motsvarande professionell Linux systemadministratör.

INNEHÅLL

 • Introduktion
 • High Availability som koncept
 • Virtualisering – grundprinciper
 • Installation av SuSE för High availability
 • Konfigurera High Availability
 • Vilken volymhanteringsmetod bör jag välja? Jämförelse och rekommendationer
 • Konfigurering av cLVM
 • Hur du sätter upp XEN virtuella maskiner
 • Migrering under drift
 • Monitorering och felsökning
 • Hur du åtgärdar fel på XEN virtuella maskiner