K2510 Virtualisering med KVM – 2 dagar

Pris: 16.000 sek

OM

KVM (Kernel-based Virtual Machine) är en virtualiseringsinfrastruktur för Linux-kärnan som förvandlar Linux kärna till en hypervisor. Om ni är en grupp som vill gå denna utbildning tillsammans kan ni själva välja Linux-plattform. Normalt kör vi kursen på openSusE.

MÅL

På den här kursen lär du dig installera och sätta upp en virtualiserad miljö med KVM. Kursen börjar med en grundläggande genomgång av konceptet virtualisering och dess terminologi. Du lär dig behärska KVMs kommandon, får förståelse för KVMs styrkor och hur du använder det optimalt. På sista delen av kursen lär du dig sätta upp KVM för OpenStack.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som är systemadministratör och skall arbeta med virtualisering i KVM eller vill lära dig KVM för att fatta beslut om vilken virtualiseringsmetod du skall välja för ditt projekt.

FÖRKUNSKAPER

Förkunskaper motsvarande professionell Linux systemadministratör.

INNEHÅLL

Introduktion

 • Konceptet virtualisering
 • Skillnader mellan att virtualisera på hård- eller mjukvara
 • Terminologi
 • Hypervisors
 • Översikt KVM
 • virt-install
 • kimchi
 • qemu-kvm
 • virt-manager
 • virsh
 • KVM – Kernel Virtual Machine
 • Arkitektur
 • Historik

KVM och Linux – vem är vad
KVM på olika arkitekturer
Komma igång med KVM
Enterprise Linux
Skillnader mellan distributioner
KVM med Qemu
kommandon
format
fysisk lagring
nätverkshantering
libvirt
arkitektur
libvirt guest state
virt-manager and virt-viewer
libvirt tools
kimchi, ovirt, others
OpenVswitch
oVirt
Arkitektur oVirt
Hur du sätter upp ditt datacenter med oVirt
oVirt kluster och resurspooler
Guest image repository
VDSM
OpenStack
Arkitektur
Hur du sätter upp ditt datacenter med OpenStack
Hur du sätter upp OpenStack för KVM
Hårdvara
Performance Tuning
VFIO
Lagringshantering
Nätverkshantering
Minneshantering
Performance
Säkerhet
Klustring
Automation