K1360 Webbpublicering med Joomla! Grundkurs – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

OM

Joomla! är ett innehållspubliceringsverktyg (CMS) i Open Source som kan användas på både Linux och Windows.

MÅL

Du lär dig skapa, underhålla och publicera innehåll på webben med hjälp av Joomla! Du lär dig hantera behörigheter och implementera språkstöd för flerspråkiga siter samt lär dig installera utvidgad funktionalitet och tillägg.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som skall använda WordPress för webbpublicering i din organisation eller vill ta reda på hur verktyget används och vilka möjligheter det ger inför ett produktval i din organisation.

FÖRKUNSKAPER

Inga särskilda förkunskaper behövs men det underlättar din förståelse för bildpublicering om du har skaffat dig en insikt före kurseen i hur man hanterar bildstorlekar så att de fungerar för webbpublicering och att du kan hantera Windows skrivbord.

INNEHÅLL

 • Introduktion
 • vad är ett publiceringsverktyg – koncept
 • typiska karaktärsdrag för ett CMS
 • vad är Joomla!
 • Joomla!s huvudfunktioner
 • Installation
 • Templates
 • Varför använder Joomla! Templates
 • Vad används de till
 • Templates för nedladdning
 • Hur du byter templates på en site
 • Hur du definierar fler än en template till din site
 • Menyhantering
 • Categories
 • Lagringshantering i Joomla
 • Hur du skapar kategorier
 • Hur du editerar kategorier
 • Articles
 • Hur du skapar artiklar i Joomla!
 • Hur du söker effektivt efter artiklar
 • Menus
 • Hur fungerar Joomla!s menykoncept?
 • Hur du editerar och gör tillägg till en redan befintlig meny
 • Hur du bygger en meny från grunden
 • Modules
 • Hur fungerar Joomla!s modulkoncept?
 • Hur du skapar en menymodul
 • Hur du kopplar en modul till en meny
 • Hur du ändrar modulernas inbördes ordning
 • Bildhantering
 • Tillägg