K2520 Virtualisering med VirtualBox – 2 dagar

Pris: 16.000 sek

OM

VirtualBox är en virtualiseringsprogramvara som finns både som en proprietär produkt och som en Open Source. I sin Open Source-version heter produkten VirtualBox OSE (Open Source Edition) licensierad under GNU GPL. Om ni är en grupp som vill gå denna utbildning tillsammans kan ni själva välja Linux-plattform. Normalt kör vi kursen på openSusE.

MÅL

På den här kursen lär du dig installera och sätta upp en virtualiserad miljö med VirtualBox. Kursen börjar med en grundläggande genomgång av konceptet virtualisering och dess terminologi. Du lär dig behärska VirtualBox kommandon, får förståelse för VirtualBox styrkor och hur du använder det optimalt. Du lär dig också planera för och hantera användandet av VirtualBox för att kunna köra Windows-program på Linux. Viceversa är VirtualBox också ett utmärkt sätt att kunna köra Linux mjukvara på ett Windowsbaserat system.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som är systemadministratör och skall arbeta med virtualisering med VirtualBox eller vill lära dig VirtualBox för att fatta beslut om vilken virtualiseringsmetod du skall välja för ditt projekt.

FÖRKUNSKAPER

Förkunskaper motsvarande professionell Linux systemadministratör.

INNEHÅLL

 • Introduktion
 • Virtualisering – varför, fördelar
 • Virtualisering – terminologi
 • Virtualbox – vilka värdoperativsystem stöds?
 • Installation på Linux
 • Systemuppstart
 • Skapa din första virtuella maskin
 • Systemdrift
 • Snapshot-hantering
 • Konfiguration olika delar av virtuella maskinen
 • Borttag
 • Migrering
 • Kloning
 • Export/Import
 • Virtuell maskins gästtillägg
 • Globala inställningar
 • Delade filer
 • Fjärråtkomst av virtuella maskiner
 • ssh
 • rdp
 • http
 • vboxtool
 • VBoxManage